Til hovedinnhold
Norsk English

Avviser dobbeltrolle om Mongstad-teknologi

Det er ikke grunnlag for å hevde at SINTEF har en dobbelrolle i forhold til vurderinger av teknologi for CO2-fangst på Mongstad.

I en reportasje på TV2 torsdag 3.mars ble det hevdet at SINTEF har økonomiske interesser rundt spesifikke teknologier for Mongstad-prosjektet, og at dette gir en dobbeltrolle som kan påvirke SINTEFs vurderinger i offentlig debatt.  

SINTEF avviser dette. SINTEF baserer sine vurderinger og offentlige uttalelser på fakta, vitenskapelige resultater og egen faglig kompetanse. SINTEFs fagmiljøer innen CO2-håndtering er internasjonalt ledende.

SINTEF forsker aktivt på alle typer teknologier for CO2-fangst. De rettighetene slike forskningsprosjekter medfører følger statens politikk for behandling av intellektuelle rettigheter i prosjekter med offentlig finansiering.

Det er ikke riktig at SINTEF er presset til å gi fra seg rettigheter til teknologi som kan bli brukt i Mongstad-prosjektet, slik det ble hevdet i TV2s reportasje. Det riktige er at SINTEF har frasagt seg en avtalefestet rettighet knyttet til teknologi for aminrensing som utvikles i det såkalte SOLVit-prosjektet. Dette er gjort etter egen vurdering for å unngå enhver tvil om SINTEFs objektivitet i et spørsmål med mye offentlig debatt.

SINTEF har derfor ingen kommersielle interesser i forhold til teknologi utviklet i samarbeid selskapet Aker Clean Carbon, og har heller ingen spesielle teknologipreferanser.

SINTEF har i kronikker i VG og Aftenposten presentert kritikk mot myndighetenes prosess rundt bygging av fullskala CO2-håndtering på Mongstad. SINTEF mener Mongstad er lite egnet for å bygge Norges første fullskala anlegg for CO2-fangst, og har anbefalt en anbudsprosess for å sikre uhildethet, teknologinøytralitet, rask progresjon og lavere kostnader. Disse anbefalingene harmonerer dårlig med påstander om økonomiske interesser knyttet til utbygging av Mongstad med bruk av en spesifikk teknologi.

I møter med Olje- og energidepartementet har SINTEF påpekt det samme, og anbefalt en internasjonalt inkluderende prosess for å vurdere helserisiko i forbindelse med CO2 rensing. Vi imøteser responsen på våre forslag til en åpen, internasjonal og teknologinøytral prosess for realiseringen av det første gasskraftverket med CO2-rensing i Norge.