Til hovedinnhold
Norsk English

Animasjonsfilm om CO2-håndtering slår an

Filmen forklarer enkelt hva CO2-håndtering er og at forskning skal gjøre tiltaket mer kostnadseffektivt.
De utgjør ett av Norges nasjonale forskningssentre for miljøvennlig energi – og har fått hjelp av filmbransjen til å vise folk hvorfor fangst og lagring av CO2 er viktig. Produktet høster nå godord blant annet fra Bellona.

I alt 22 partnere inngår i BIGCCS – International CCS Research Centre. Senteret ledes fra SINTEF og forsker for 50 millioner kroner i året på CO2-håndtering (Carbon Capture and Storage – CCS). 

BIGCCS er ett av de første åtte sentrene som ble utnevnt av Forskningsrådet til nasjonale Forskningssentre for miljøvennlig energi – i kjølvannet av det berømmelige klimaforliket på Stortinget.

– Vi utgjør et stort senter, som Norges forskningsråd årlig skyter 20 millioner kroner inn i. Vi synes vi skyldte Ola og Kari Nordmann å forklare hva disse skattepengene går til, og dermed oppsto ideen om en film som enkelt kunne forklare dette.– Viktig budskap til publikum
Det sier SINTEF-medarbeider Jon Magne Johansen, assisterende senterleder ved BIGCCS og leder for arbeidet med filmen.

Ifølge Johansen skal du ikke så veldig langt utenfor Norges grenser før du vil oppdage at ideen om CO2-håndtering vekker betydelig motstand.

– Vi ser det som viktig å forklare publikum at verden kan komme til å trenge fangst og lagring av CO2 til i størrelsesorden 25-30 prosent av de nødvendige kuttene i utslipp av klimagasser. CO2-håndtering er et av de viktigste verktøyene vi har for å begrense menneskets påvirkning på klimaendringene. I tillegg har lagring av CO2 et stort potensial for verdiskaping, sier Johansen.

Produsert i Trondheim
Forskningssenteret gikk til produksjonsselskapet Headspin i Trondheim med sin filmidé, og nå foreligger resultatet: en seks minutter lang animasjonsfilm.

Filmen ligger ute på YouTube, og hadde ikke vært der så mange dager før Bellona løftet den opp på sin internasjonale nettside. Der skriver Bellona følgende:

Ros for publikumsvinkling
“This clip shows a simplified explanation of the concepts behind CCS, and is aimed at the general public. Public enthusiasm and understanding when it comes to CCS, is an important factor in raising policy-makers' awareness of the need for regulations avoiding pollutants and emissions. In some cases, the public has even proven to be the number one driving force in implementing treatment-plants in order to avoid emissions and pollutants to the environment.”
 
Bestilling fra Canada
– Fra responsen vi har fått, er det også litt artig å nevne en som kom over Atlanteren. The Integrated CO2 Network, en sammenslutning av selskaper som promoterer CO2-håndtering i Canada, meldte seg raskt med et ønske om å få fila, sier Jon Magne Johansen.

Dette er senteret
BIGCCS skal utvikle kunnskap, metoder og løsninger som gir effektiv, rimelig og sikker CO2-håndtering for gass- og kullkraftverk og annen industri. Senteret skal også bidra til å finne ut hvor stor lagringskapasitet vi har offshore for CO2.

Senteret har 22 forsknings- og industripartnere. Og selv om det i utgangspunket handler om et nasjonalt tiltak, så er det flere internasjonale institusjoner og selskaper på lista. Deriblant franske GDF Suez som er Europas største gasskjøper og verdensdelens femte største kraftprodusent.

Av Svein Tønseth