Til hovedinnhold
Norsk English

Anerkjennelse fra de etterlatte

Moe tok prisen som en anerkjennelse for at opplysningsarbeidet han driver på feltet er riktig,
11. mai delte samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa ut ”Ta vare på livet”-prisen til SINTEF-forsker Dagfinn Moe.

Dette skjedde i forbindelse med åpningen av FNs trafikksikkerhetstiår (2011-2020) som foregikk i regi av Samferdselsdepartementet.

Bak prisen står stiftelsen Jannickes Minnefond og trafikkorganisasjonen ”Ta vare på livet” som årlig deler ut en pris til privatpersoner eller organisasjon. Formålet er å løfte fram enkeltpersoner/organisasjoner som har satt trafikksikkerhet i fokus på en slik måte at det har påvirket og redusert ulykkesstatistikken.

 

Kjent fra mediebildet
SINTEF-forsker Dagfinn Moe er kjent fra mediebildet. I en pressemelding forfattet av daglig leder i trafikkorganisasjonen ”Ta vare på livet”, Jan Egil Omdal, sies det om vinneren:

”Dagfinn Moe er seniorforsker ved SINTEF Teknologi og samfunn i Trondheim. Han titulerer seg som adferdsviter, og har i en årrekke vært med å sette dagsorden gjennom sitt utadrettede forskningsarbeid. Dagfinn var en av de første som begynte å forske på ungdom og risikoadferd i trafikken og er svært synlig i mediebildet blant annet for sine studier knyttet til kjøreadferd til unge bilførere.

Han har blitt et kjent navn for mange, spesielt for de som er opptatt av trafikkulykker og risikoadferd i trafikken. Som atferdsforsker har han skaffet seg gode kontakter innen politi- og trafikkmyndigheter, og han benyttes ofte som ressursperson innenfor trafikksikkerhetsarbeidet.”

 

Anerkjennelse

Selv betrakter Dagfinn Moe prisen som en anerkjennelse, og han synes det er et poeng at dette kommer fra de som har mistet sine kjære i trafikken. 

- Det må jo bety at det opplysningsarbeidet vi driver på feltet er riktig, og det viser at SINTEF som forskningsinstitusjon jobber med teknologi for et bedre samfunn, sier han.

I løpet av sin forskerkarriere har Moe fått et navn i mediaverden. Spør du folk i dagspressen, vet hvem de skal kontakte når spørsmål om sikkerhet blir aktualisert gjennom ulykker eller diskusjonsinnlegg i avisene.

- For noen år siden var det ikke helt stuerent for forskere å operere for mye i media. I dag har man innsett at åpenhet er viktig og at det er en forpliktelse å få ut de resultatene og den kunnskapen vi sitter på. På trafikksikkerhetsfeltet er det jo særdeles viktig å få stoffet formidlet ut, man må bare passe seg for ikke å synse rundt ulykker og enkeltforeteelser.