Til hovedinnhold
Norsk English

Alt om fuktskader mellom to permer

Skadeundersøkelser, vurdering av årsak og aktuelle utbedringsmetoder må gjennomføres på en grundig og god måte for å utbedre fuktskader effektivt.
Hvert år fører fukt til omfattende skader på norske bygninger. En ny bok fra SINTEF Byggforsk gir råd om alt fra forebygging til analyser og utbedring.

Fukt kan lett medføre omfattende skade på en bygning. Ofte fører fuktskadene også til et skadelig inneklima og til helseproblemer. Derfor er det svært viktig å håndtere fuktskader på riktig måte.

– Byggskader koster samfunnet mange milliarder kroner hvert år, og fukt er en av de største tekniske utfordringene for byggenæringen, sier forskningssjef Kim Robert Lisø i SINTEF Byggforsk.

Mulig å redusere byggskadeomfanget
Fuktskader har gjerne sitt utspring i uheldige bygningsmessige detaljer eller feil i byggeprosessen. Det er vanskelig å tenke seg byggevirksomhet helt uten feil og skader, men det er fullt mulig å redusere omfanget betydelig. Med god kunnskap om årsaker til fuktskader kan alle aktører i byggenæringen gjøre en aktiv forebyggende innsats.

Den nye håndboka Fuktskader – årsaker, utredning og tiltak fra SINTEF Byggforsk gir en forståelse av hvorfor fuktskader oppstår. Dermed er den en veileder både for forebygging av fuktskader og for avsløring og utbedring av oppståtte skader. Boka gir råd om gjennomføring av skadeundersøkelse, eksempler på typiske fuktskader i ulike konstruksjonstyper og redegjørelser for aktuelle utbedringstiltak.

– De fleste typer feil blir gjort flere ganger, ofte av de samme aktørene. Kunnskap om byggeteknikk og bygningsfysikk (varme-, luft- og fukttransport) er spesielt viktig, og må tilføres i alle ledd i byggeprosessen. Aller viktigst er det å kjenne sine egne begrensninger og søke hjelp hvis man er usikker, oppfordrer Lisø.

Håndbok for alle
Fuktskader – årsaker, utredning og tiltak er en håndbok for alle som jobber med tilstands- og skadeutredninger, rehabilitering av bygninger eller nybygging – takstfolk, byggerådgivere, eiendomsforvaltere, byggmestre, entreprenører og privatpersoner. Boka er i stor grad basert på anvisninger i byggenæringens kvalitetsnorm, Byggforskserien, i tillegg til nytt stoff utarbeidet spesielt for denne boka.

Boka kan kjøpes i SINTEF Byggforsk Nettbokhandel.


Les også: Tåler huset ditt høstregnet?