Til hovedinnhold
Norsk English

Alt du trenger å vite om fliser

Den nye boka "Alt om flislegging" beskriver grunnleggende prinsipper for planlegging og utførelse. Foto: Shutterstock
Keramiske fliser blir stadig mer populært, og behovet for kunnskap øker tilsvarende. Byggkeramikkforeningen og SINTEF Byggforsk har nå gått sammen om å lage boka "Alt om flislegging".

Anvendelsen av keramiske fliser har økt betraktelig i Norge de senere årene, både som belegg på golv og vegger i våte og tørre rom, og som utvendig kledning. I kjølvannet av dette har det oppstått et klart behov for økt kunnskap om materialer, konstruksjonsløsninger og leggeteknikk. Den nye boka Alt om flislegging gir en samlet framstilling av temaet.

Derfor egen bok om flislegging
I Norge er ikke flislegging et eget håndverksfag, men en del av murerfaget. Keramiske fliser har heller ikke vært undervist mye om på tekniske høgskoler og universiteter. Men når bruken av keramiske fliser og mosaikk har økt, betyr dette også at det er flere yrkes- og brukergrupper som involveres i alt fra materialvalg og planlegging til utførelse.

Alt om flislegging er i stor grad basert på løsninger fra Byggforskserien, samt oppdaterte erfaringer fra SINTEF Byggforsks forskningsbaserte rådgivningsvirksomhet og innspill fra Byggkeramikkforeningen. Boka tar sikte på å fungere som et oppslagsverk for arkitekter, rådgivere, entreprenører, håndverkere og selvbyggere. Boka vil også være et nyttig verktøy for byggherrer og FDV-ansvarlige, og ikke minst vil den være et godt hjelpemiddel for elever i den videregående skolen.

Beskriver konstruksjonsoppbygginger
Det er lagt vekt på at boka skal være et praktisk oppslagsverk for valg av konstruksjonsprinsipper og -løsninger. Den gir råd og anbefalinger om hvordan man bygger opp en rekke konstruksjonsløsninger som skal flislegges. 

I boka finner man detaljbeskrivelser av:
• Golvkonstruksjoner
• Utearealer som balkonger og terrasser
• Våtrom 
• Bygging av flislagte trapper
• Fasader

Boka går også i detalj på områder som tidligere ikke har vært beskrevet i norsk faglitteratur eksempelvis storkjøkken, flislagte trapper mm.

Materialer og egenskaper
Moderne bygg består av et utall materialer og komponenter som skal fungere sammen og innfri ulike funksjoner. Flislagte flater er ikke noe unntak. Foruten selve flisproduktet behøves lim, fugematerialer, sparkel, avretting eller innstøpingsmasser. Derfor inneholder boka en detaljert materialdel hvor man finner spesifikasjoner og grunnleggende tekniske data for materialer som inngår i en flislagt konstruksjon.

Grunnleggende prinsipper
Alt om flislegging beskriver grunnleggende prinsipper for planlegging og utførelse. For å kunne benytte materialene på riktig måte er det viktig å ha innsikt i hensiktsmessig planlegging av arbeidene, praktiske utførelsesteknikker, samt dokumentasjon og kontroll av arbeidene.

Blant annet er boka oppdatert på de ytelseskrav som forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) gir, for eksempel innen universell utforming og terskelfrie golv- og våtromsløsninger.

Reparasjoner, drift og vedlikehold
Alle materialer slites ved bruk, og av og til må det utføres reparasjoner og vedlikehold. Kan man for eksempel legge fliser oppå eksisterende fliser? Og hvilke renholdskjemikaler bør benyttes? Alt om flislegging gir svaret på disse og en rekke andre spørsmål som dreier seg om renhold, pleie, vedlikehold og utbedring.

Kjøp boka her:
Alt om flislegging