Til hovedinnhold
Norsk English

Vil ha bedre prosjekteringsledelse

Prosjekteringsledelse har lenge vært en undervurdert ledelsesfunksjon i prosjekter. Målet med studien ”Prosjekteringsplanlegging og prosjekteringsledelse” har vært å bidra til mer fokus på og bedre ledelse av prosjektering.Ledelse og planlegging av prosjektering er en viktig oppgave, men har gjerne lav status i prosjekter. Innhold, ansvar og plassering av funksjonen prosjekteringsledelse varierer, avhengig av oppdragsgivers modell for organisering av prosjektet og egen kompetanse.

– Økt verdiskapning for alle involverte
Målet med dette prosjektet har vært å klargjøre hva prosjekteringsledelse er, å skape et hjelpemiddel for den enkeltes arbeid og inspirere flere til å gå inn i dette krevende arbeidsområdet.

Gamle arbeidsmåter erstattes gradvis av tverrfaglig integrert prosjektering der ulike faglige bidrag koordineres som objekter og samles i en felles modell. Graden av ferdigstilling av de enkelte objekter har betydning for andres arbeid. Denne måten å arbeide på gjenfinnes i BIM basert prosjektering og i IDP modeller (Integrated Design Process), som blant annet AIA (American Institute of Architects) promoterer i forhold til sine medlemsbedrifter.

– I realiteten foregår det ledelse og koordinering av prosjektering både i regi av byggherren og prosjekteringsgruppen, men ledelsesoppgavene er ulike. Det er viktig å synliggjøre og erkjenne disse ledelsesoppgavene. I totalentrepriser vil også totalentreprenør ha en ledelsesoppgave i forhold til detaljprosjekteringen eller prosjektering for produksjon. Rapporten skisserer i tillegg hvilke oppgaver som ligger hvor, sier leder for styringsgruppen Kirsten Arge fra SINTEF Byggforsk.

– Det er bred enighet om at en vellykket prosjekteringsprosess bidrar til økt verdiskaping for alle involverte i et prosjekt. God ledelse av prosjektering er viktig bidrag til dette, sier hun videre.

Målgrupper
Prosjektets målgrupper er først og fremst prosjekteiere, prosjektledere, prosjekteringsledere og prosjekterende som er knyttet til byggeprosjekter av en viss størrelse. Prosjektet er finansiert av Kommunal og regionaldepartementet gjennom Byggekostnadsprogrammet og av egeninnsats som tilsvarer bevilgningen fra programmet.

Rapporten er skrevet av Halvor Westgaard (oppdragseier) fra Arkitektbedriftene, Kirsten Arge (leder for styringsgruppen) fra SINTEF Byggforsk, og Ketil Moe (prosjektleder) fra Moe & Løvseth AS Arkitektfirma.

Last ned rapporten.