Til hovedinnhold
Norsk English

Verdens beste trevinduer

I Norge produseres verdens beste trevinduer. Det kommer fram i en ny rapport utarbeidet av SINTEF Byggforsk.


Vinduene som ble brukt i fuktforsøkene sett fra innsiden. Foto: SINTEF Byggforsk.

Vindusprodusentene, med deres bransjeorganisasjon Norske Trevarefabrikkers Landsforbund (NTL) i førersetet, har nettopp ferdigstilt et treårig forsknings- og utviklingsprosjekt ”Moderne trevindu (MOT) – funksjonalitet, design og levetid”. SINTEF Byggforsk har vært prosjektleder og den sentrale forskningspartneren for vindusprodusentene, sammen med andre aktører i Treforsk.

– Betydelig nasjonalt utviklingsarbeid
Resultatene fra prosjektet er oppsummert i rapporten ”Moderne trevinduer – funksjonalitet, levetid og design” fra SINTEF Byggforsk. Rapporten presenterer anbefalinger og tekniske løsninger for moderne, energivennlige og industrielt overflatebehandlete trevinduer.

Vindusprodusenter kan benytte rapporten ved utvikling av sine produkter. Innkjøpere av vindu kan bruke rapporten ved vurdering av hvilken vindustype som bør velges til et bygg. Det har vært et tett samarbeid mellom NTL, bedriftene og forskerne i prosjektet.

– Kunnskap om muligheter og utfordringer har blitt delt mellom aktørene. Denne åpne og positive linjen har gjort at det har blitt gjennomført et betydelig nasjonalt utviklingsarbeid gjennom prosjektet, uttaler prosjektleder Birgit Risholt ved SINTEF Byggforsk.

Direktør i NTL, Ivar Horsberg Hansen, er også fornøyd med samarbeidet. – NTL og vindusprodusenten som har deltatt aktivt i prosjekt har fått økt kompetanse om sine produkter, sier han.

Mer energivennlige vinduer
Kunnskap om hvilke faktorer som er av betydning for vinduets varmeisolering, har vært et hovedfokus i prosjektet. Vinduer er av de mer komplekse bygningsdelene i en vegg. Et vindu består av mange komponenter som spiller sammen for å oppfylle vinduets funksjoner. Gjennom detaljerte simuleringer har SINTEF kommet frem til hvilke endringer som kan gjøres for å oppnå mer energivennlige trevinduer.

Energivennlige vinduer må også tilfredsstille funksjonskrav knyttet til styrke, tetthet og levetid. Det er gjennomført beregninger og prøving av fuktbelastning og uttørking av fukt. Styrkeforhold knyttet til beslag og glassing er også vurdert. I tillegg er det gjennomført en miljøanalyse for ulike typer vinduer av tre.

Lite råteskader
Foruten energivennlighet har fokusområdet for MOT-prosjektet vært trekvalitet, impregnering og overflatebehandling. Før oppstart av prosjektet var det noe usikkerhet hos vindusprodusentene knyttet til overflatebehandling og råtefare. Arbeidet i MOT viser imidlertid at dette ikke er noen stor problemstilling.

Det er gjennomført en spørreundersøkelse hos vindusprodusentene som viser at omfanget av råteskader er lite og at råteskadene i stor grad skyldes feil i produksjon, feil ved vinduskonstruksjon, feil ved montering, eller en kombinasjon av disse faktorene. De rapporterte skadene var ikke knyttet til overflatebehandlingen.

Det er gjort laboratoriealdring og analyser av malte karmbiter fra 17 norske vindusprodusenter. Undersøkelsen viste at når overflatebehandlingen gjøres riktig, blant annet med god nok tørking, vil dagens malingssystemer tilfredsstille nasjonale anbefalinger til overflatebehandling.

Rapporten fokuserer spesielt på fire hovedområder:
• anbefalinger knyttet til materialvalg for ramme og karm
• design av ramme og karm i trevindu for å redusere varmegjennomgang
• fukt- og råtefare for trevindu
• overflatebehandling av trevindu
• dokumentasjon av vinduers egenskaper

Last ned rapporten gratis her.