Til hovedinnhold
Norsk English

Tunnelangst kan reduseres

Et stort antall mennesker føler ubehag i tunnel. Men angsten kan dempes.

Fra Qinling Zhongnan-tunnelen i Kina der effekt­belysning og designet «Oase med palmer og skyer i taket» endret et tørt og ensformig tunnelmiljø.
Det er faktisk dobbelt så trygt å kjøre bil i tunnel som å kjøre utenfor, når alle faktorer er tatt med i beregningen, forteller SINTEF-forsker Gunnar Jenssen.

Grovt anslått føler så mange som 10-20 prosent av befolkningen ubehag eller sterkt ubehag ved å kjøre gjennom tunneler. Spesielt eldre synes det kjennes utrygt.

I en tidligere undersøkelse ved SINTEF uttrykte så mye som 40 prosent av de eldre et sterkt ubehag ved å kjøre i tunnel. De berettet om vegger og veibaner som syntes å skrumpe inn, og en følelse av å være helt utmattet når de endelig nådde åpningen av tunnelen.

Gunnar Jenssen mener dette kan ha sam­men­heng med at eldre ser dårligere enn yngre personer. Lysforhold i tunneler er derfor en avgjørende faktor for hvordan man opplever tunnelen, sier forskeren.


Utforming reduserer ubehag
Ut fra dette har transportforskere ved SINTEF undersøkt forskjellig bruk av farger, lys og mønstre, samt bruk av bergrom i tunneler. Bilsimu­latoren som benyttes i fagmiljøet, har vært og er et nyttig hjelpemiddel i utprøvingen av lysdesign. – Bergrom inne i tunnelen er et virkemiddel som står høyt oppe på lista. Gjennom å lage trompetlignende utvidelser, både ved inn­kjøring og munning, får man et virkemiddel til å bryte opp lange tunneler, sier Jenssen.

Lærdalstunnelen på 24,5 kilometer, har fått lagt inn tre store, lyssatte bergrom etter forslag fra designfirmaet Kadabra Produkt­design AS, forskere og kunstnerne Arild Juul og Brit Dyrnes.


Norske pustehull i kinesisk tunnel
I 2007 ble lysdesignet fra Trondheim eksportert til Kina, og Gunnar Jenssen var prosjektleder for «Safety and lighting design» da landet innviet verdens lengste toløps tunnel, The Qinling Zhongnan Mountain Tunnel. Her bryter de store bergrommene monotonien med tre til sju kilometers mellomrom.

– Tunnelen er 2x18 km, og var i utgangspunktet et tørt, ensformig tunnelmiljø. Det ble utviklet i samarbeid med norske kunstnere og designere til en oase med palmer og med skyer i taket, forteller Jenssen.


Lys gir trygghet
Hovedpoenget er god lysfordeling, og bruk av effektbelysning. Det viser seg å gi opplevelse av rom og en forsterket trygghetsfølelse. Moderne lyssetting med to lysrekker – lyskilder som belyser motsatt vei og kjørefelt – begynner å bli vanlig i nye kinesiske tunneler nå, og er også benyttet i tunnelen som inngår i Øresundforbindelsen.