Til hovedinnhold
Norsk English

Torvstrø til rens av oljesøl

Kallak Torvstrøfabrikk i Trøgstad har utviklet en torvblanding med uvanlig god oppsugingsevne. Den kan bli verdifull til å rydde opp oljesøl etter små uhell og store katastrofer

Torvstrøet fra Kallak har god oppsugingsevne. Foto: Sverre C. Jarild.

Tremannsbedriften Kallak Torvstrøfabrikk har tradisjonelt solgt foredlet torv som blomsterjord og veksttorv. Men etter å ha konstatert at torvblandingen hadde en uvanlig god oppsugingsevne, åpnet andre muligheter seg.


Kompetansemegler Leif Estensen på SINTEF jobber med å koble forskere til bedrifter uten mye erfaring med forskning og utvikling.

Han koblet torvstrøbedriften Kallak til SINTEF for tre år siden. Et ”kompetansemeglerprosjekt” ble opprettet med forskere fra avdelingen Marin miljøteknologi, for å få testet ut ulike torvtyper og dokumentert torvens egenskaper.

Konklusjonene fra testingen av sorbentene var klare: Torven hadde et meget godt potensial, og opptak av olje var like godt eller betydelig bedre enn de kommersielle produktene som finnes på markedet.


Benyttet ved Full City
I fjor sommer gikk det Panama-registerte skipet Full City på grunn utenfor Langesund – og hele kysten ble tilsølet av olje. Dette ga Kallak Torvstrøfabrikk sjansen å demonstrere effektiviteten i sitt produkt på land.

Forsker Svein Ramstad ved Marint miljøteknologi, forteller at torvstrøet ble brukt på et geologisk verneområde ved Langesund og på Stavern. Området var sterkt forurenset og krevde spesielle hensyn. Grus og stein ble, blandet med torvstrøet og lagt tilbake til opprinnelig plass med god effekt.

 

Videre aktiviteter
Kallak Torvstrøfabrikk har nå utviklet en rekke produkter basert på den torvbaserte sorbenten. Det er laget tre meter lange pølser og bøtter med strø som brannvesen og anleggsmaskiner kan benytte ved ulykker med utslipp av olje, diesel eller andre miljøfiendtlige væsker.

Strøet er testet både på ulike råolje og bunkersoljer i laboratoriet
I 2008 fikk den lille bedriften en industriell forsknings- og utviklingskontrakt med Veolia Miljø angående produktutvikling og kommersialisering, og ser nå også på muligheter også i Europa.