Til hovedinnhold
Norsk English

Toppekspertise på globale verdikjeder til Trondheim 25. august

– Mange bedrifter får for lite ut av sine utenlandsetableringer, fordi de lar seg blende av lønnsnivået i lavkostland, sier norsk professor foran seminar ved NTNU/SINTEF om mulige globaliseringsstrategier for norsk industri.
Forskningssjef og professor
Jan Ola Strandhagen foreleser på seminaret.
Forsker Torbjørn Netland er vert for det internasjonale seminaret om globalisering.
Jan Ola Strandhagen er forskningssjef ved SINTEF, professor II ved NTNU og spesialist på moderne produksjon og logistikk.


Han sier mange bedriftsledere tror at det alltid er mest lønnsomt å flytte all manuell produksjon dit arbeidskrafta er billigst.


Men dette kan gi bommerter, framholder Strandhagen
 

– Viktig å være fleksibel
– Flere bedrifter i vesten har klart å øke sin fleksibilitet overfor kunden, for eksempel krympe leveringstidene eller etterkomme spesialønsker, ved å beholde deler av den manuelle produksjonen hjemme. Men det er vanskelig å tallfeste verdien av økt fleksibilitet. Dermed blir den ofte utelatt i bedriftslederes regnestykker, sier Strandhagen.


SINTEF/NTNU-medarbeideren er en av innlederne på et internasjonalt seminar om globale verdikjeder som avholdes i Trondheim 25. august.

Her vil internasjonalt anerkjente forskere og norske industritopper diskutere forhold som er viktige for at norske industribedrifter skal lykkes med oppbygging og drift av globale produksjonsnettverk. 

Ener fra USA bak kateteret
I tillegg til Strandhagen vil blant andre verdens mest anerkjente forsker på globaliseringsstrategier, professor Kasra Ferdows fra Georgetown University, Washington DC, USA, forelese på seminaret.

– IKT har endret premissene
Ifølge Strandhagen har også drømmen om masseproduksjon tradisjonelt vært med på å avgjøre hvordan bedrifter utformer globale produksjonsnettverk og utnytter kapasiteten i nettverket.

Han framholder at ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi har endret premissene på dette feltet. 

– Det er ikke lenger nødvendig å produsere like artikler i store antall og vente til containeren er full, før varen fraktes til markedet. I dag kan hver vare utstyres med en unik elektronisk identifikasjon, og denne ID’en forteller hvor varen til enhver tid befinner seg. Derfor kan ulike varetyper mikses i hver container. Dette har gitt nye muligheter for å få lønnsomhet også i små serier, sier Strandhagen.       

Panel med norske industritopper
Til seminaret har NTNU og SINTEF fått et knippe toppfolk fra norsk industri til å stille i et næringslivspanel.

Hit kommer teknisk direktør Bård Klungseth i Kongsberg Automotive, teknisk direktør Wenche Heggem i Jotun, viseadministrerende direktør Tore Ulstein i Ulstein, og Truls Gautesen, som leder Hydros aluminiumverk på global basis.

Seminaret er gratis og avholdes på NTNU og SINTEFs ”campus” Gløshaugen i Trondheim.

Av Svein Tønseth