Til hovedinnhold
Norsk English

Til Shanghai for å redusere klimagassutslipp

SINTEF Byggforsk deltar denne uka på verdensutstillingen EXPO 2010 i Shanghai.

SINTEF Byggforsk har siden 2006 gjennomført prosjektet "Environmentally sound management of industrial and hazardous wastes in cement kilns in China" i samarbeid med Ministry of Environment og flere forskningsinstitutter.

Ved å benytte avfall som substitutt for kull og naturlige råmaterialer i produksjon av sement, kan enorme mengder energi og ressurser spares, samtidig som behandlingskapasiteten for avfall økes og utslippet av klimagasser reduseres betydelig.

Bygger miljøkompetanse
Ministry of Environment bekreftet nylig at det blir en videreføring av prosjektet med å bygge opp miljøkompetanse i Kina. Prosjektet er finansiert av den Norske Ambassaden i Beijing og vil løpe i fire år fremover.


Ambassaden og Miljøverndepartementet arrangerer i denne forbindelse et seminar på den norske paviljongen på EXPO 2010 i Shanghai i tidsrommet 31. mai til 2. juni, hvor sjefsforsker Kåre Helge Karstensen fra SINTEF Byggforsk deltar. 


SINTEF Byggforsk er ansvarlig for å bygge kompetanse innenfor behandling av avfall i sementindustrien i dette prosjektet. Sjefsforsker Kåre Helge Karstensen er leder for prosjektene.

Den norske paviljongen
Konseptet for den norske paviljongen, hvor SINTEF også har bidratt med teknologiske løsninger, er Norway. Powered by Nature. Idéen er å vise hvordan naturen er en kilde til bedre trivsel i byene gjennom opplevelse, inspirasjon og renere energi.

Verdensutstillingen ble åpnet 1. mai og pågår fram til utgangen av oktober i år.