Til hovedinnhold
Norsk English

Statsministeren besøkte SINTEF og NTNU

Jens Stoltenberg og tre av statsrådene hans var gjester hos SINTEF og NTNU i dag, onsdag 8. september. Der fikk de vite at ”pre-såkornfasen” er akkilleshælen i næringskjeden for nyskaping.

Statsminister Jens Stoltenberg og hans vertskap: NTNUs rektor Torbjørn Digernes og SINTEFs konsernsjef Unni Steinsmo. Foto: SINTEF / Thor Nielsen

Regjeringen møtte mannsterkt opp på Gløshaugen. 

Statsministeren kom sammen med kunnskapsminister Kristin Halvorsen, kommunal- og regionalminister Liv Signe Navasete og nærings- og handelsminister Trond Giske.


Anledningen var at de ønsket å lære mer om SINTEF og NTNUs virksomhet innenfor nyskaping og kommersialisering av forskningsresultater.

Ved velkomsten fikk de overrakt et felles notat fra NTNU og SINTEF.

– Kjedens akilleshæl

Om næringskjeden for nyskaping skriver de to institusjonene blant annet:

”Kjedens akilleshæl er fasen før et selskap kan etableres eller ta teknologien i bruk – presåkornfasen. Karakteristisk for fasen er at den ikke er bedriftsøkonomisk lønnsom. I Norge hvor næringskjeden er i ferd med å bli bærekraftig, ligger det stor samfunnsmessig lønnsomhet i å investere i denne fasen.”

– FORNY-programmet avgjørende


Videre sier notatet:

”Forskningsrådets FORNY-program har avgjørende betydning for at presåkornfasen fungerer i Norge. Programmet avsluttes i løpet av 2010. Det er kritisk for verdikjeden at myndighetene viderefører dette i form av FORNY 2020, og at FORNY 220 blir styrket og økt i omfang i forhold til dagens program".

Av Svein Tønseth