Til hovedinnhold
Norsk English

Spørsmål og svar om H2-drevne brenselcellebiler

Rekkevidde? Pris? Levetid? Sikkerhet? Her svarer Steffen Møller-Holst på spørsmål om brenselcellebiler. Han er forskningsleder ved SINTEF Materialer og kjemi og leder Hydrogenrådet, myndighetenes strategisk rådgivende organ innen hydrogen.

1. Hvor langt kjører dagens brenselcellebiler på en tank H2?

– Dette varierer med størrelsen på bilen. Mellomklassebilene, så som Mercedes B-serie kjører 400km/tank, Hondas Clarity som er en stor sedan kjører 570km/tank, mens Toyotas SUV (Highlander) kjører 830km/tank (se: http://www.youtube.com/watch?v=-UP8po_7_nw&feature=related ).

2. Hva koster det å lage en H2-drevet brenselcellebil i dag?

 – Rundt fire millioner kroner, men det er fordi de fortsatt er satt sammen for hånd. Toyota anslår at prisen kommer ned til 1/10 ved å automatisere produksjonen, altså 400 000 kroner. Dette er fremdeles for dyrt. Helt nye beregninger fra US Department of Energy viser at prisen på en brenselcelle til en personbil (100kW) allerede nå er kommet ned i 40 000 kr i serieproduksjon (500 000 biler). Dette er ikke stort mer enn det koster å lage en avansert konvensjonell dieselmotor i dag.


3. Hvor lang levetid har en brenselcelle målt i kjørte kilometer?

– I dag gir for eksempel Daimler 2000 timers driftsgaranti for sin Mercedes B-serie med brenselceller, det tilsvarer ca 100 000 km. Målet er 5000 timer eller 250 000 km. Daimlers Zitaro brenselcellebusser har vist en levetid på over 4000 timer (HyFleetCUTE-prosjektet).


4. Hydrogen er høyeksplosivt. Kan vi stole på at H2-biler blir sikre nok?

– Alle drivstoff er energitette, og er beheftet med risiko. Ulike drivstoff har ulike utfordringer. For ikke å snakke om batterier. Her er de energirike materialene i sin helhet integrert i den energiomvandlende enheten. Dette gjør at hele energiinnholdet frigjøres ved overoppheting. Hvis en brenselcelle svikter, vil hydrogen detekteres og tilførselen av hydrogen stenges umiddelbart. Det er derfor en fordel at det energirike hydrogenet lagres separat fra brenselcellen. Flytende drivstoff er både brennbare og vanskelige å håndtere når en lekkasje er et faktum.

–  Alle nye, biler med alternative drivstoff og ny, mer effektiv framdriftsteknologi (så som batterier og brenselceller) underlegges de samme sikkerhetskrav som dagens konvensjonelle biler med forbrenningsmotor. Ansvaret for sikkerheten er derfor lagt i bilprodusentenes hender. Og bilprodusentene er seg dette ansvaret svært bevisst. De nye miljøbilene vil derfor være minst like sikre som dagens biler.

Av Svein Tønseth