Til hovedinnhold
Norsk English

”Søskenbarn” av 3G mobiltelefoni

Det nye og altomfattende IKT-systemet for bakke-til-bakke-kommunikasjon på flyplassene skal utnytte teknologi tilsvarende den som brukes i 3G mobiltelefoni.

SINTEF er involvert i utarbeidelsen av spesifikasjoner for systemet når det gjelder datahastighet, datasikkerhet og i hvilken grad forsinkelser i datatrafikken kan godtas.

Målinger i Madrid
– På den ene siden må vi forholde oss til brukernes krav. I den andre enden må vi ta hensyn til hvilke begrensninger de fysiske omgivelsene på flyplasser utgjør med tanke på trådløs kommunikasjon, forklarer seniorforsker Jan Erik Håkegård.

For å få kartlagt hva det fysiske miljøet på flyplasser betyr for refleksjon og demping av radiosignaler, skal SINTEF i høst gjennomføre et omfattende måleprogram på den internasjonale flyplassen i Madrid. 

Inngår i leverandørselskap 
SINTEF har fått kontrakten som medlem av det unge leverandørselskapet NATMIG. Dette selskapet har SINTEF etablert sammen med det Oslo/Horten-baserte selskapet Northrop Grumman Park Air Systems, SAAB fra Sverige og det irske selskapet Airtel ATN.

NATMIG ser det blant annet som sitt mål å sørge for at spesielle nordiske behov blir dekket i Europas framtidige ATM-system.

Av Svein Tønseth