Til hovedinnhold
Norsk English

Skal sikre tidlig påvisning

Prosjektet vårt skal bidra til overvåkingsprosedyrer som sikrer at eventuelle uønskede CO2-bevegelser blir oppdaget tidlig ved lagring i undergrunnen og at mottiltakene mot slike bevegelser kan settes inn tidlig, sier SINTEFs Maria Barrio.

Lagring av CO2 i undergrunnen er å etterlikne noe naturen viser er mulig når den får olje og gass til å ligge lagret i sine reservoarer i millioner av år.

Jakten på lagringssteder likner letingen etter olje- og gassreservoar. I begge tilfeller går søket ut på å finne områder med porøse bergarter (for eksempel sandstein) som er dekket av tette bergarter.

– Gjøres alt riktig når CO2 lagres i geologiske lag, er risikoen for at CO2 skal lekke opp til overflata ekstremt lav. Likevel er det svært viktig å ha gode metoder for overvåking av CO2’ens oppførsel, sier prosjektleder Maria Barrio.

Disse står bak

Prosjektet støttes av CLIMIT-programmet gjennom Gassnova SF, som har ansvaret for statens interesser knyttet til CO2-håndtering, og av Frankrikes kombinerte finans- og næringsdepartement.

I tillegg til SINTEF deltar NGI (Norges Geotekniske Institutt), Universitetet i Oslo, Schlumberger Stavanger Research pluss flere utenlandske forskningsinstitusjoner og industriselskaper i prosjektet.

Prosjektet har et samlet budsjett på 11 millioner euro (94 millioner norske kroner).

Av Svein Tønseth