Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEFs pris for fremragende forskning til Terje Andreas Eikemo

Prisen ble tildelt Eikemo i går kveld under SINTEFs rådsmiddag. Han fikk prisen for sitt arbeid med å kartlegge og forklare variasjon i sosiale helseulikheter i Europa.
Forsker Terje Anders Eikemo

Forsker og prisvinner Terje Andreas Eikemo. Foto: Studio Stimo/SINTEF

I juryens begrunnelse står det at hans arbeid har gitt ny innsikt i hvordan helse påvirkes av utdanning, yrke og inntekt. Sammenhengen mellom helse og arbeidsledighet og mellom helse og sosiale og politiske omveltninger er også studert.

Juryen trekker fram at forskeren har satt kritisk lys på metodene som brukes i denne typen forskning. Blant annet har Eikemo vurdert om helseulikheter kan avhenge av de matematiske modellene som brukes i analysene.

Arbeidet har ført til flere publikasjoner og vakt stor internasjonal oppmerksomhet.

Terje Andreas Eikemo er ansatt ved Teknologi og samfunn, avdeling for helsetjeneste forskning.

Prisen består av et diplom og 150 tusen kroner.

Vi gratulerer vinneren!