Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF signerer avtale om miljøprosjekt i India

Fredag 18. juni signerte SINTEF og den norske ambassaden i Dehli en avtale som har som mål å bøte på miljø- og avfallsproblemene i India.

Signeringen foretas av Norges India-ambassadør Anne Ollestad og adm.dir. på SINTEF Petroleumsforskning, May Britt Myhr. Bak står sjefsforsker Kåre Helge Karstensen (t.v.)  og forskningssjef Arnstein Watn.

SINTEF vil ha en raskere og bedre behandling av farlig industriavfall i India.

Avfallet kan nemlig erstatte deler av jomfruelige råmaterialer og fossile brennstoffet som i dag benyttes i energi- og ressursintensiv industri.

Gjennom dette får man både behandlet industriavfall og redusert CO2-utslippene.


Det 4-årige programmet som starter opp i disse dager, har fått det lange navnet ”Recovery of alternative fuels and raw materials and treatment of organic hazardous wastes through co-processing in resource and energy intensive industry in India”.


Spesialkompetanse

Kåre Helge Karstensen fra SINTEF Byggforsk, står bak prosjektet. Karstensen har i mange år jobbet med miljø- og energiproblemer med hele verden som arbeidsfelt, og spesialområdet er å bruke sementovner som verktøy til å løse energiutfordringer og miljøproblemer. De siste årene har forskeren jobbet med denne problematikken i Kina. Nå er et India som står for tur.

- Industriavfall som tilleggsbrennstoff og alternative råmaterialer i sement- og stålproduksjon, samt i kullfyrte kraftverk vil gjøre industrien mer bærekraftig, sier Karstensen.

Gjennomføring
Programmet skal settes ut i livet gjennom praktiske demonstrasjonsforsøk i sentrale industribedrifter, samt via workshops og seminarer. På myndighetssiden vil forskerne utarbeide en helhetlig policy, bygge opp retningslinjer for gjennomføringen og avlevere lære av forsøkene.

- Vi vet av erfaring at demonstrasjoner som synes å være økonomisk gunstige for industrien vil spre seg i aviser og media, sier Karstensen som selv vil være til stede ved de aktuelle bedriftene der forsøkene skal foregå.