Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF i internasjonalt membran-samarbeid

Membranteknologi har et stort industrielt potensial, ikke minst innenfor energi-og miljøteknologi. Derfor har nå SINTEF inngått en intensjonsavtale med fire andre europeiske forskningsaktører om samarbeid på området.

Hensikten å videreutvikle og oppskalere membranteknologien i samarbeid med industripartnere, slik at den raskere og i større grad kan tas i bruk i ulike industrielle prosesser.

Alliansen har fått navnet EIMRA, som står for ”European Inorganic Membrane Reseach Alliance”.  Samarbeidet skal omfatte utvikling av nye membranmaterialer, ny produksjonsteknologi, og nye membranprosesser - fra grunnforskning til industriell anvendelse.

Eksempler på aktuelle industrielle prosesser hvor membraner kan gi mer energieffektive løsninger er framstilling av biodrivstoff og luftseparasjon, sier  SINTEFs kontaktperson, forskningssjef Rune Bredesen ved Materialer og Kjemi. Det samme gjelder CO2 fangst og hydrogenproduksjon.  Bruk av membraner kan i enkelte sammenhenger redusere energiforbruket fra 20 til 60 prosent, derfor er dette fremtidsrettet og miljøvennlig teknologi . 

De andre samarbeidspartnerne er nederlandske ECN (Energy Reseach Centre of Netherlands), Risø, som er en del av det Tekniske Universitetet i Danmark, VITO (The Flemish Institute for Technological Research) i  Belgia  og Forschungszentrum Jülich i Tyskland.

 Christina B. Winge