Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF-hjelp skal gi Ghana lokalt oljeeventyr

Med rosende attester fra Botswana i ryggen, skal SINTEF hjelpe det unge oljelandet Ghana med å bygge opp en nasjonal leverandørindustri.
Prosjektleder Håkon Hynne fra SINTEF Teknologi og samfunn omgitt av lokale båtbyggere i Ghana, ikke langt fra landets oljeprovins. Foto: SINTEF/NTNU
SINTEF får seks millioner norske bistandskroner for 2010 til et prosjekt som skal sikre at det vestafrikanske landet får skapt verdier lokalt gjennom sitt ferske oljeeventyr.

Bevilgningen er gitt av Norad-avdelingene ”Næringsutvikling og miljø” og ”Olje for utvikling”.

Etablering av industriklynge
Som oljenasjon ligger Ghana i startgropa. Store oljeforekomster er påvist under havbunnen utenfor landets kyst, og utvinningen starter i år.

– Vi skal bidra til å bygge opp en industriklynge som blir konkurransedyktig med tanke på de beintøffe kravene oljeindustrien stiller til sine leverandører. Med andre ord skal vi prøve å få til noe av det Norge har klart etter at vår egen oljealder startet, sier prosjektleder og seniorforsker Håkon Hynne ved SINTEF Teknologi og samfunn.

Vellykket ”generalprøve” i Botswana
Bevilgningen fra norske myndigheter kommer i kjølvannet av et bistandsprosjekt der SINTEF hjalp tre av de mest kjente og ansette bedriftene i det økonomisk godt utviklede Botswana til å bli mer produktive.

To av bedriftene fikk svært gode økonomiske resultater i prosjektperioden, og bedriftslederne ga prosjektet mye av æren for det.

– Positivt
Også Botswana-prosjektet var finansiert av Norad.

– SINTEF tar nå med seg erfaringene derfra til Ghana, og det er selvsagt positivt, sier seniorrådgiver Kirsti Digerud i Norad.

Egenutviklet metode
I Botswana brukte SINTEF en egenutviklet metode som viser bedriftsledere hvordan økonomistyring, produksjonsstyring og organisasjonsutvikling virker sammen.

SINTEF skal spesialutvikle kurs for den lokale polytekniske skolen i Ghanas oljeregion for å høyne lokalbefolkningens industrielle ferdigheter. Her er SINTEF-forsker Eirik Borgen i samtale med lærere ved skolens tømrerlinje. Foto: SINTEF/NTNU
I Ghana skal de norske forskerne sirkle inn ti bedrifter som har iboende muligheter til å bli kvalifiserte leverandører for oljeindustrien. Deretter skal de hjelpe dem med å finne forbedringsmuligheter, på samme måte som i Botswana.
 
Eksporterer viten om klynger
– I tilegg skal vi bidra aktivt til at de utvalgte bedriftene blir en velfungerende industriklynge der selskapene gjensidig kan styrke hverandre, sier Hynne.

Her hjemme deltar SINTEF i studier som viser hvordan bedriftsklynger kan bygges opp ved innenlands bruk av naturgass. Dette har gitt kunnskap som ifølge Hynne kan overføres til Ghana..

Kan bli treårig prosjekt
SINTEF har søkt om bevilginger for tre år på totalt 18 millioner kroner til arbeidet i Ghana. Norads Kirsti Mette Digerud opplyser at Norad har indikert vilje til å gi en slik treårig støtte.
Prosjektet skal evalueres etter ett år før en eventuell videreføring blir vedtatt.

Flerfaglig samarbeid
Som i Botswana består kjernegruppen i prosjektet av SINTEF-forsker Eirik Borgen (spesialist på IT og produksjonsstyring), sosialantropolog Sigrid Damman (inneleid fra NTNU) og SINTEFs prosjektleder Håkon Hynne, som sjøl er økonom.

– Næringsutvikling er nøkkelen
Hynne ser nettopp hjelp til næringsutvikling som den mest effektive formen for utviklingshjelp.

– Bare gjennom å bygge opp et lokalt næringsliv kan fattige land skape skatteinntekter som etter hvert vil gjøre dem i stand til å drive et helsevesen og skoler for egen regning, sier seniorforskeren.   

Hynne opplyser at Ghana har et stabilt demokrati, og at oljeressursene dermed gir gode muligheter for utvikling i landet.  

Ny giv for fattig region
Ghanas oljeforekomster ligger utenfor en region som er langt fattigere enn området rundt hovedstaden Accra lenger øst.

– Oljekildenes beliggenhet kan bidra til en mer rettferdig geografisk fordeling av godene i Ghana. Målet er å få bedrifter fra det industrielle området i øst til å etablere seg i den ennå fattige vestlige kystregionen, sier Håkon Hynne.

– Men går det an å skape levedyktige leverandører i en region som er blottet for industrielle tradisjoner?

– Ja, vi tror det, svarer prosjektlederen. Slik skal prosjektgruppa håndtere industrielle flaskehalser i Ghana

Av Svein Tønseth