Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF Byggforsk og Skanska inngår avtale om gjensidig hospitering

SINTEF Byggforsk ønsker å skape verdier for byggenæringen gjennom kunnskap, forskning og innovasjon. Vi utvikler løsninger og teknologi som tas i bruk i store deler av næringen, og sammen med Skanska ønsker vi nå å bidra konkret til hverandres kompetanseutvikling gjennom å la våre medarbeidere hospitere hos hverandre.


F.v.: Rune Stene (Skanska), Ola Skjølsvold (SINTEF Byggforsk), Sverre Smeplass (Skanska), Berit Laanke (SINTEF Byggforsk) og Kim R. Lisø (SINTEF Byggforsk)

For SINTEF Byggforsk er hensikten med avtalen å øke forskernes innsikt i industrielle problemstillinger, og dermed øke evnen til å initiere forsknings- og utviklingsoppgaver som kan gi et potensial for innovasjon i vår næring. For Skanska er målet å øke faglig kompetanse og spre kunnskap i egen organisasjon om hvordan forskning kan anvendes til å styrke kvaliteten på egne leveranser, samt bidra til økt gjennomføringsevne i egne utbyggingsprosjekter.

– Kunnskap er til for å deles, sier Hanne Rønneberg, konserndirektør i SINTEF Byggforsk. – Og med denne avtalen bidrar vi til å øke våre forskeres industrikompetanse, samtidig som vi får påfyll av erfaringsbasert kunnskap til for eksempel Byggforskserien, byggenæringens egen kvalitetsnorm.

– For våre medarbeidere som ønsker å videreutvikle sin spesialkompetanse er dette spesielt verdifullt, sier direktør Trond Valeur i Skanska, som ønsker forskerne hjertelig velkomne til en grønn entreprenør som ønsker å ta ansvar for en bærekraftig utvikling av det bygde miljø.


Fakta
SINTEF Byggforsk er et internasjonalt ledende forskningsinstitutt for bærekraftig utvikling av bygg og infrastruktur. Vi løser utfordringer knyttet til hele byggeprosessen, og skaper verdier for våre kunder og for samfunnet gjennom forskning og utvikling, spesialrådgivning, sertifisering og kunnskapsformidling. Vi tilbyr spisskompetanse innen fagområder som arkitektur, bygningsfysikk, forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger, vannforsyning og annen infrastruktur.

Skanska er et av verdens ledende entreprenørkonsern med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekter i offentlig-privat samarbeid. Norge er et av ni hjemmemarkeder der Skanska har virksomhet.