Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF Byggforsk og Fagrådet for våtrom (FFV) enige om ny samarbeidsavtale

SINTEF Byggforsk og Fagrådet for våtrom (FFV) har gjennom mange år samarbeidet om utgivelsen av Byggebransjens våtromsnorm (BVN). Partene har nå blitt enige om en god plattform for videreføring av samarbeidet.


Hanne Rønneberg, Konserndirektør i SINTEF Byggforsk, og Oddgeir Tobiassen, Styreleder i FFV, signerer ny samarbeidsavtale.
Foto: SINTEF Byggforsk

Hovedpunktene i den nye avtalen, som trer i kraft 1. januar 2011, er som følger:
• Stiftelsen SINTEF ved sitt institutt SINTEF Byggforsk har opphavsrett til BVN. SINTEF har også opphavsrett til alt øvrig materiale som er utarbeidet av SINTEF i tilknytning til BVN.

• FFV har enerett til ordningen med utdanning og sertifisering av personer og bedrifter i henhold til den ordning som er beskrevet og dokumentert i BVN. FFV har også varemerkebeskyttet ”Byggebransjens Våtromsnorm”, med tilhørende logoer.

SINTEF Byggforsk og FFV vil opprette et eget samarbeidsutvalg for BVN. Utvalget skal ha det overordnede ansvaret for arbeidet med BVN. Utvalget arbeider på oppdrag fra FFV og SINTEF Byggforsk, og skal ivareta begges interesser. Utvalget skal fremme forslag om overordnet policy og videreutvikling av BVN, samt andre forslag som kan styrke BVN.

Bygging av våtrom stiller strenge krav til riktige detaljer og riktig utført arbeid, og involverer en rekke forskjellige fag. Det er en av de viktigste årsakene til at det har vært og fremdeles oppstår mange skader knyttet til våtrom.

For å møte behovet for mer praktiske anvisninger rettet direkte mot håndverkerne har SINTEF Byggforsk (tidligere Norges byggforskningsinstitutt), i samarbeid med Fagrådet for våtrom, siden 1994 utgitt Byggebransjens våtromsnorm (BVN). BVN etablerte seg raskt som et viktig verktøy for å planlegge og å utføre arbeid i våtrom. BVN er i dag en integrert del av SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer. Arbeidet med videreutvikling av BVN vil fortsatt skje i et tett samarbeid med næringens mange aktører.

Et av hovedformålene med de nye byggereglene er å heve kvaliteten i det bygde miljø og å redusere omfanget av byggfeil. Alt for mange bad har i dag feil og skader. Partene er fornøyde med at en ny avtale nå er på plass, og ser fram til å videreføre samarbeidet om utviklingen av et viktig nasjonalt verktøy for planlegging, prosjektering og utførelse av vannskadesikre våtrom.