Til hovedinnhold
Norsk English

Robotisert avliving for oppdrettslaksen

Automatisert bløgging, basert på maskinsyn og robotteknologi: Norge har nå verdens første lakseslakteri med slik teknologi. Nyvinningen gir mer rasjonell drift, sier pilotbruker.

 Bedøvet fisk på vei inn i den nyutviklede bløggeroboten. Foto: SINTEF Fiskeri og havbruk

Bløggeroboten inngår i en automatisert avlivingslinje for laks. Aktørene fra forskning og industri som står bak løsningen, opplyser også at den sikrer dyrevelferd og er bra for kvaliteten på sluttproduktet. 

SeaSide AS i Stranda er leverandørbedriften som nå skal ut i markedet med produktnyheten.

– Maskinsynet og robotteknologien tilpasser stikkpunktet etter størrelsen på fisken. Tilpasningen av stikkpunktet sikrer at fisken effektivt blir tappet for blod. Dette er viktig både for kvaliteten på den slaktede fisken og med tanke på dyrevelferd, sier adm. direktør Frode Kjølås. 



Trekantsamarbeid ligger bak

Den automatiserte linja er blitt til gjennom et trekantsamarbeid mellom utstyrsprodusenten SeaSide, automatiseringseksperter ved SINTEF Fiskeri og havbruk i Trondheim og Slakteriet AS i Florø, ett av landets største lakseslakerier.

– Resultatet er blitt en løsning som gjør det mulig for slakteriene å rasjonalisere og spare arbeidskraft i avlivingslinja, sier Kjølås.


Pilotversjon satt i drift
Slakteriet AS satte en pilotversjon av linja inn i sin produksjon i forrige uke. Adm. direktør Ole Johan Eilertsen konstaterer at oppstarten har vært vellykket, og at den nye linja gir mer rasjonell drift. 

 - Tidligere måtte vi ha fire ansatte i bløggelinja. Nå klarer vi oss med en, sier Eilertsen.

Torsdag 4. mars fikk bedriften besøk av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen. Eilertsen brukte anledningen til å fortelle statsråden om den nye linja, som et eksempel på innovasjonsevnen i næringa.


Ensretter og elektrisk bedøving
Forrest i den automatiserte linja står en såkalt ensretter som er utviklet ved Melbu Systems. Denne innretningen sørger for at fisken svømmer med hodet først inn til neste ledd i linja – et elektrisk beødvelsesanlegg der laksen møter de strømførende lamellene med hodet først.

 Laksen slik roboten ser den i 3 D.

– Både ensretteren og den elektriske bedøvingen er nødvendige forutsetninger for at robotisert bløgging lar seg gjennomføre. Ensretteren fordi den sørger for jevn flyt av fisk, bedøvelsesmetoden fordi den er så effektiv at all fisken blir liggende rolig, sier SeaSide-direktør Frode Kjølås.


Utviklinga av den robotiserte linja har skjedd innenfor et brukerstyrt innovasjonsprosjekt støttet av Norges forskningsråd.


Bildebehandling og robotteknologi
Prosjektleder Stein Ove Østvik ved SINTEF Fiskeri og havbruk leder en gruppe som har spesialisert seg på automatiseringsløsninger som kombinerer bildebehandling med robotteknologi.

– Den automatiserte linja sørger for at den bedøvede fisken går i en jevn og kontinuerlig strøm til bløggeroboten. Dermed unngås den opphopninga av fisk foran bløggeleddet som gjerne oppstår ved manuell bløgging. Dette gir klare muligheter for kvalitetsheving på sluttproduktet og sikrer dyrevelferd, sier Østvik.

Kollega Morten Bondø, som har hatt ansvaret for bildebehandlingen, opplyser at denne skal være robust nok til å klare hele spennet av størrelse som man kan oppleve på et lakseslakteri, og at den også kan tilpasses bløgging av annen fisk som ørret. 

Av Svein Tønseth