Til hovedinnhold
Norsk English

Resultater ut til markedet

Et eget delprosjekt skal sørge for at Safe@Sea ikke bare ender opp med en laboratorieprototyp.

Prosjektkoordinator Hilde Færevik understreker at det ligger i forskningens natur å forfølge også ideer som kan vise seg ikke å være gjennomførbare eller bli for dyre.

Samtidig skal et eget delprosjekt som Helly Hansen får ansvaret for i Safe@Sea, sikre at produksjonsklare løsninger kommer ut på markedet.

Prosjektet skal med andre ord ikke bare ende opp med en laboratorieprototyp.

Behovene er utgangspunktet

– Vi vet allerede mye om hva slags krav og ønsker norske fiskere har når det gjelder arbeidsklær. Men vi skal også kartlegge behovene til fiskere i andre deler av Europa. Og fysiologiske og ergonomiske tester i felt og i laboratoriet skal i tillegg sikre at klærne har en funksjonalitet og komfort som tilfredsstiller fiskernes krav, sier SINTEFs Hilde Færevik.

Prosjektet startet opp i fjor og skal pågå ut 2012.

Av Svein Tønseth