Til hovedinnhold
Norsk English

Resept mot flaskehalser

Ifølge SINTEFs Håkon Hynne har tidligere forskning sirklet inn fire flaskehalser som til nå har begrenset mulighetene for oppbygging av industri i Ghana.
Her redegjør seniorforsker Håkon Hynne for SINTEFs prosjektplaner under en workshop i Ghanas hovedstad Accra. Til venstre for ham sitter Clotus Kosiba, direktør for Ghanas svar på NHO. Til høyre for Hynne sitter George Essegbey, leder for det lokale forskningsinstituttet Stepri som SINTEF samarbeider med i Ghana-prosjektet. Foto: SINTEF/NTNU
Ifølge SINTEFs Håkon Hynne har tidligere forskning sirklet inn fire flaskehalser som til nå har begrenset mulighetene for oppbygging av industri i Ghana.

– Landet har lite kapital, relativt få mennesker med industrielle ferdigheter, et mangelfullt virkemiddelapparat for nyskapning og kulturelle forhold som er annerledes enn vi er vant til i vesten, sier Hynne.


– Hvordan bygge opp en lokal næringsklynge som innfrir oljeindustriens tøffe krav til leverandørene, når forholdene i Ghana er nettopp slik? 

Hynne svarer slik, punkt for punkt:

I: Kapitaltilgang
– I utviklingsland innvilges lån vanligvis mot sikkerhet i fast eiendom. I prosjektet skal vi hjelpe bedriftene i den planlagte industriklyngen med å utvikle gode forretningsplaner i håp om bedre dialogen mellom næringsliv og bankvesen. Vi har med oss den vestafrikanske banken Ecobank, med hovedsete i Nigeria, for å lette denne dialogen.

II: Individuelle ferdigheter 
– Vi samarbeider med den lokale polytekniske skolen i oljeregionen (mellomting mellom yrkesskole og høgskole) og skal spesialutvikle kurs for å høyne lokalbefolkningens industrielle ferdigheter.

III: Det næringspolitiske virkemiddelapparatet
– Fra NTNU har vi med oss historikerne John Kwadwo Osei-Tutu, sjøl ghaneser, og professor Per Hernæs, begge eksperter på ghanesisk historie. De skal analysere hvordan institusjonelle forhold innenfor virkemiddelapparatet har vært til nå, og slik skal vi forhåpentligvis finne fram til hvor skoen trykker.

IV: Kulturelle forhold knyttet til næringsvirksomhet
– Sammen med sin antropologkollega, professor Bjørn Erring ved NTNU, skal Sigrid Damman fra kjernegruppa gjøre studier på bedriftsnivå for å kartlegge forhold knyttet til oppbygging av tillit og lojalitet bedrifter imellom og mellom bedrifter og myndigheter. Vi ønsker å finne fortrinn som ligger her og bygge videre på dem. Vi tror dette er avgjørende for å lykkes..   

Lokale samarbeidspartnere
SINTEF samarbeider nært med den ghanesiske forskningsorganisasjonen Stepri i alle faser av prosjektet.

– Det er et viktig mål å gjøre dette instituttet i stand til å bli selvgående når det gjelder næringsutvikling, sier prosjektleder Håkon Hynne.

Også det lokale oljeselskapet GNPC, Ghanas svar på Statoil, er partner i prosjektet. 

Av Svein Tønseth