Til hovedinnhold
Norsk English

Rapport rundt støyforebygging på Gardermoen

Luftfartstilsynet har nå sendt revidert utkast på høring - til ny forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen. Vedlagt følger en ny rapport fra SINTEF om støykonsekvensene og beregninger av støyplager.

Det er trafikkutviklingen og utviklingen av ny teknologi for trafikkstyring som har skapt behov for en ny forskrift om støyforebygging for Gardermoen.

Luftfartstilsynet skriver på sine sider at forslaget i den nye forskriften vil medføre en økning i
antallet av personer som blir støyutsatte, men mener at økningen vil begrenses ved at flyene vil lande og ta av på ulike rullebaner. Forslaget til ny støyforebyggingsforskrift har vært til behandling i Samferdselsdepartementet helt siden 2005.

Den lange behandlingstiden skyldes blant annet at det sterke ønsket fra flere hold om at atskilt banebruk fra gjeldende forskrift skal beholdes. Forslag til ny forskrift er basert på en vurdering om at det ikke er mulig å avvikle ventet trafikkvekst på en effektiv måte kun med atskilt banebruk.


For både miljø og trafikkavvikling ved Oslo lufthavn, Gardermoen, er bruk av fleksibel banebruk om dagen og atskilt banebruk om natten, sammen med flere andre tiltak, vurdert som den beste løsningen for å minimalisere støybelastningen.

Luftfartsyndighetene har selv valgt å legge rapporten ut til offentligheten. Les rapporten her


Kontakt:
Idar Ludvig Nilsen Granøien, SINTEF IKT,  tlf. : 73592727