Til hovedinnhold
Norsk English

Prøveboring avgjør om norsk åsrygg blir CO2-laboratorium

Forskere kartlegger nå det indre av Svelvikryggen i Hurum for å se om området kan brukes til forskning på CO2-håndtering. I disse dager starter prøveboring som vil avgjøre om åsryggen kan bli et unikt grønt feltlaboratorium.

Den avgjørende prøveboringen er nå i gang på området i Hurum som kan bli feltlaboratorium for forskning på CO2-håndtering.  Foto: SINTEF

Ender forundersøkelsene med klarsignal for laboratorieplanene, vil Svelvikryggen bli et viktig internasjonalt hjelpemiddel for forskere som jobber med teknologi for trygg underjordisk lagring av innfanget CO2.


Planen er å bruke Svelvikryggen til å teste metoder som kan overvåke hvordan CO2 oppfører seg ved lagring i undergrunnen.

Klimagass fra kraftverk og industri

Prosjektet i Hurum inngår i arbeidet som forskere, myndigheter og industri i flere land har startet opp for å utvikle teknologi som kan fange og lagre klimagassen CO2 fra kullkraftverk, gasskraftverk og industri.

I det planlagte feltlaboratoriet i Hurum vil tilgjengelig teknologi for overvåking av CO2- lagre bli testet i feltskala. Testresultatene vil bli brukt i arbeidet med å utvikle regler og prosedyrer for denne typen overvåking

Prøveboring avgjør

SINTEF Petroleumsforskning koordinerer det internasjonale prosjektet.

Siden februar i år har ei internasjonal gruppe gjort geologiske forundersøkelse for å finne ut om åsryggen i Hurum er egnet for slike eksperimenter, og om det er miljø- og sikkerhetsmessig forsvarlig å realisere laboratorieplanene.

– Til nå har vi undersøkt området ved hjelp av seismikk, jordradar og måling av elektrisk motstand i formasjonen. Resultatene så langt viser at stedet er egnet for de målingene som skal foretas. Vi skal nå bore en ca.300 meter dyp undersøkelsesbrønn og seks grunnere brønner. Dette vil gi oss en enda bedre beskrivelse av forholdene i grunnen, og et sikrere grunnlag for å vurdere om området er egnet for en gjennomføringsfase, sier prosjektleder Maria Barrio ved SINTEF

Test av overvåkingsutstyr

Viser forundersøkelsen at området i Hurum er egnet, vil forskerne fra og med neste år pumpe små mengder CO2 ned i undergrunnen og la CO2èn bevege seg oppover gjennom løsmassene under Svelvikryggen og sive ut på den ubebygde toppen av åsryggen.

– Vi snakker om små og kontrollerte injeksjoner. Nettopp fordi vi vet hvor mye CO2 som vil sive opp gjennom løsmassene og når, får vi testet hvor følsomme og nøyaktige de eksisterende måle- og overvåkingsmetoder er, sier Maria Barrio.

Les også: Skal sikre tidlig påvisning

Av Svein Tønseth