Til hovedinnhold
Norsk English

PRODOK videreføres som samarbeidsprosjekt

SINTEF Certification, Standard Norge, Byggenæringens Landsforbund og Statens bygningstekniske etat inngår samarbeidsavtale om videreføring av prosjektet PRODOK.


Siden 2008 har flere ulike aktører i byggenæringen stått sammen om PRODOK. PRODOK – krav til produktdokumentasjon for byggevarer – er etablert som et verktøy for å øke kunnskapen om produktdokumentasjon i byggenæringen. Hovedformålet med prosjektet er å sørge for at kompetansen som ligger hos ulike kontroll- og sertifiseringsorganer og Standard Norge blir organisert og gjort tilgjengelig via internett for alle produsenter, importører og brukere av byggevarer i den norske byggenæringen.

Nye muligheter
– SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer er i løpende utvikling. PRODOK-matrisene inngår som en naturlig utvidelse av den informasjonen vi allerede tilbyr i våre kunnskapssystemer, uttaler forskningssjef Kim Robert Lisø i SINTEF Byggforsk.

PRODOK prosjektet videreføres nå som et samarbeidsprosjekt mellom SINTEF Certification, Standard Norge, Byggenæringens Landsforbund og Statens Bygningstekniske Etat. Samarbeidsavtalen signeres i forbindelse med seminaret ”PRODOK - nye muligheter for dokumentasjon av byggevarers egenskaper” som avholdes hos SINTEF Byggforsk 21. oktober kl 09.00-11.00.

PRODOK gir resultater

Gjennom prosjektperioden er det utviklet matriser som viser hvilke egenskaper som skal dokumenteres for byggevarer, hvilke standarder som er gjeldende og hva som er kravene i norske lover og forskrifter. Til nå er det utviklet matriser for 50 byggevarer. Matriser og tilhørende informasjonsmateriale finnes på sintefcertification.no.

– PRODOK matrisene og Skanskas interne krav gjør det mulig for oss som bruker av byggevarer å sette opp krav til dokumentasjon ved innkjøp. Dermed kan vi sammenlikne produkter fra ulike leverandører og være sikre på at det vi kjøper oppfyller norske forskriftskrav, sier leder for styringsgruppen i PRODOK, Ole-Petter Haugen (EBA/Skanska).