Til hovedinnhold

PRODOK videreføres som samarbeidsprosjekt

SINTEF Certification, Standard Norge, Byggenæringens Landsforbund og Statens bygningstekniske etat inngår samarbeidsavtale om videreføring av prosjektet PRODOK.Siden 2008 har flere ulike aktører i byggenæringen stått sammen om PRODOK. PRODOK – krav til produktdokumentasjon for byggevarer – er etablert som et verktøy for å øke kunnskapen om produktdokumentasjon i byggenæringen. Hovedformålet med prosjektet er å sørge for at kompetansen som ligger hos ulike kontroll- og sertifiseringsorganer og Standard Norge blir organisert og gjort tilgjengelig via internett for alle produsenter, importører og brukere av byggevarer i den norske byggenæringen.

Nye muligheter
– SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer er i løpende utvikling. PRODOK-matrisene inngår som en naturlig utvidelse av den informasjonen vi allerede tilbyr i våre kunnskapssystemer, uttaler forskningssjef Kim Robert Lisø i SINTEF Byggforsk.

PRODOK prosjektet videreføres nå som et samarbeidsprosjekt mellom SINTEF Certification, Standard Norge, Byggenæringens Landsforbund og Statens Bygningstekniske Etat. Samarbeidsavtalen signeres i forbindelse med seminaret ”PRODOK - nye muligheter for dokumentasjon av byggevarers egenskaper” som avholdes hos SINTEF Byggforsk 21. oktober kl 09.00-11.00.

PRODOK gir resultater

Gjennom prosjektperioden er det utviklet matriser som viser hvilke egenskaper som skal dokumenteres for byggevarer, hvilke standarder som er gjeldende og hva som er kravene i norske lover og forskrifter. Til nå er det utviklet matriser for 50 byggevarer. Matriser og tilhørende informasjonsmateriale finnes på sintefcertification.no.

– PRODOK matrisene og Skanskas interne krav gjør det mulig for oss som bruker av byggevarer å sette opp krav til dokumentasjon ved innkjøp. Dermed kan vi sammenlikne produkter fra ulike leverandører og være sikre på at det vi kjøper oppfyller norske forskriftskrav, sier leder for styringsgruppen i PRODOK, Ole-Petter Haugen (EBA/Skanska).
Publisert onsdag 6. oktober 2010