Til hovedinnhold
Norsk English

Økt prospektering og skatteinsentiver

Forskningsdirektør Jack A. Ødegård i SINTEF peker på flere betingelser som må innfris for at bergindustri i Norge skal få en ny gullalder:

* Økt prospekteringsinnsats må til umiddelbart – det som ikke var drivverdig i går, kan være det i dag. 

* Investeringer fra både myndigheter og investorer trengs.

* Aktiv bruk av skatteinsentiver bør innføres for leteselskaper. 

* Kontinuerlig oppdatering av rammebetingelser og lovverk må til etter hvert som man høster erfaringer.

Forsknings- og utviklingsstrategi

– Det bør også etableres en forsknings- og utviklingsstrategi på området, for eksempel etter modell fra petroleumsindustriens OG21-strategi. Helt konkret anbefaler vi at ”Barentsnasjonene” går sammen om å danne et felles forsknings- og innovasjonssenter på fagområdet etter den modellen Norges forskningsråd har brukt ved opprettelsen av sine Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Dette er et unikt og etter hvert velprøvd virkemiddel som bringer industri og forskning sammen på en god måte, med felles formål om økt innovasjon og verdiskaping, sier Ødegård.

Må innfri miljøkrav

Bergnæringen vil møte mange av de samme problemstillingene som petroleumsnæringen, smelteverksindustrien og andre.

– Sentrale spørsmål knyttet til miljø og effektiv energibruk må behandles. Bedriftenes krav om lønnsomhet vil tvinge frem nye teknologiske og transportmessige løsninger, og i grensesnittet mellom petroleumsindustri og smelteverksindustri vil banebrytende prosesser og nye produkter fødes, sier SINTEFs Jack A. Ødegård.

Av Svein Tønseth