Til hovedinnhold
Norsk English

Offshore vindmøller neste?

– Superledende materialer gir muligheter for å tenke på helt andre måter når man designer og bruker elkrafttekniske komponenter, sier SINTEF-forskerne Magne Runde og Niklas Magnussen.

– I et lengre tidsperspektiv kan høytemperatur superledere derfor få stor betydning og en bred anvendelse, sier Runde og Magnusson.

Havmøller neste?

– Hvor er det neste stedet verden kan få glede av høytemperatur superledere?

– Kanskje i store havvindmøller. For dette er teknologi som er egnet til å redusere vekt og volum på utstyr som produserer elektrisitet, svarer de to seniorforskerne.

Av Svein Tønseth