Til hovedinnhold
Norsk English

Nye sentre for forskningsdrevet innovasjon

Norges forskningsråd har opprettet sju nye sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). SINTEF deltar i tre av de nye sentrene.

Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) er opprettet for å styrke grunnleggende næringsrettet forskning og fremme samspillet mellom fremstående forskningsmiljøer og innovative bedrifter.

Sentrene får finansiering til å operere i inntil åtte år.

SINTEF deltar i følgende nye SFI’er:

  • Sustainable Arctic Coastal and Marine Technology. NTNU (vertsinstitusjon), SINTEF Byggforsk, Universitetssenteret på Svalbard
  • Drilling and Well technology for improved Recovery. Forskningspartnere: IRIS (vertsinstitusjon), Universitetet i Stavanger, NTNU, SINTEF Petroleumsforskning
  • Centre for service Innovation. Forskningspartnere: Norges Handelshøyskole (vertsinstitusjon), SNF, SINTEF, Arkitektur- og designhøgskolen

I 2006 opprettet Forskningsrådet 14 SFI’er, som nylig har vært gjennom en midtveisevaluering. Etter opprettelsen av de nye sentrene deltar SINTEF i 11 av i alt 21 SFI’er.

- SFI er en viktig satsing innen norsk forskning. Gjennom disse sentrene bygger vi forskningslandslag som består av sterke forskningsmiljø i tett samarbeid med næringsliv, sier SINTEFs konsernsjef Unni Steinsmo.