Til hovedinnhold
Norsk English

Nye risiko- og sårbarhetsanalyser for klimaendring

SINTEF er i gang med å utvikle nye verktøy for risiko- og sårbarhetsanalyser som skal tilpasses konsekvenser av klimaendringene.

Blant annet utvikles et verktøy som kan bidra til å gjøre skadevirkningene av flom i byer mindre. Modellen kan senere også tilpasses til for eksempel skred og jordras.

For kort tid siden tok flommen i Provence menneskeliv og gjorde store materielle skader. Som et resultat av ekstremvær forventes det flere slike skader framover, og forebyggende tiltak blir derfor nødvendige.

Les sak på Forskningsrådets sider