Til hovedinnhold

Nye risiko- og sårbarhetsanalyser for klimaendring

SINTEF er i gang med å utvikle nye verktøy for risiko- og sårbarhetsanalyser som skal tilpasses konsekvenser av klimaendringene.

Blant annet utvikles et verktøy som kan bidra til å gjøre skadevirkningene av flom i byer mindre. Modellen kan senere også tilpasses til for eksempel skred og jordras.

For kort tid siden tok flommen i Provence menneskeliv og gjorde store materielle skader. Som et resultat av ekstremvær forventes det flere slike skader framover, og forebyggende tiltak blir derfor nødvendige.

Les sak på Forskningsrådets sider

Publisert onsdag 30. juni 2010