Til hovedinnhold
Norsk English

Nye muligheter for PRODOK

SINTEF Certification, Standard Norge, Byggenæringens Landsforbund og Statens bygningstekniske etat undertegnet torsdag en samarbeidsavtale om videreføring av PRODOK.


Morten Lie (BE), Trine Tveter (Standard Norge), Hanne Rønneberg (SINTEF Byggforsk) og Ketil Lyng (BNL) signerer avtalen. Foto: SINTEF Byggforsk

Samarbeidsavtalen ble signert i forbindelse med seminaret ”PRODOK - nye muligheter for dokumentasjon av byggevarers egenskaper” 21. oktober. Siden 2008 har initiativtaker Skanska og flere ulike aktører i byggenæringen stått sammen om prosjektet PRODOK, som er etablert som et verktøy for å øke kunnskapen om produktdokumentasjon i byggenæringen.

Vil etablere koblinger
– SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer er i løpende utvikling. PRODOK-matrisene inngår som en naturlig utvidelse av den informasjonen vi allerede tilbyr i våre kunnskapssystemer, uttaler forskningssjef Kim Robert Lisø i SINTEF Byggforsk.

– Vi vil etablere koblinger mellom anvisninger i Byggforskserien, PRODOK og Teknisk Godkjenning, og også etablere koblinger til Standard Norge for tilgang til standarder, sier han videre.

Standard Norge vil bidra til å videreføre PRODOK-matrisene gjennom å innarbeide matrisene som nasjonale tillegg i harmoniserte produktstandarder.

– Standard Norge har ansvaret for utviklingen av IFD Library i Norge, og PRODOK vil være en av referansene for arbeidet med produktinformasjon og BIM (bygningsinformasjonsmodeller), sier markedssjef i Standard Norge, Jacob Mehus.

50 matriser utviklet
Gjennom prosjektperioden er det utviklet matriser som viser hvilke egenskaper som skal dokumenteres for byggevarer, hvilke standarder som er gjeldende og hva som er kravene i norske lover og forskrifter. Til nå er det utviklet matriser for 50 byggevarer. Matriser og tilhørende informasjonsmateriale finnes på sintefcertification.no.