Til hovedinnhold
Norsk English

Nye luftfartsmillioner til SINTEF

Europas ambisjon om et luftrom som vil gjøre flytrafikken kjappere, grønnere og sikrere, har gitt SINTEF prosjekter til en total verdi på rundt 150 millioner kroner.
Forretningsutviklerne Trond Bakken (til venstre) og Hans Erik Swendgaard ved SINTEF IKT koordinerer SINTEFs arbeid med Air Traffic Management. Foto: Svein Tønseth 
SINTEF IKT er med i et med i et kappløp om å forske fram ny teknologi for avvikling av flytrafikk – et område som internasjonalt går under betegnelsen ATM (Air Traffic Management).

Det offentlig- og privatfinansierte programmet SESAR Joint Undertaking forvalter EU-kommisjonens forskningsmidler på ATM-området og har nå delt ut nye kontrakter.

40 nye millioner
I denne runden fikk SINTEF kontrakter verdt rundt 40 millioner kroner.

Dette kommer på toppen av tilsvarende tildelinger på rundt 110 millioner sist sommer. Bevilgningene gjelder for de kommende åtte årene.


Kontanter og egeninnsats
– En del av disse summene er egeninnsats. Vi har funnet at det vel verdt å investere i egeninnsats for å komme i posisjon for framtidige oppdrag på dette feltet, sier spesialrådgiver Trond Bakken ved SINTEF IKT.

Hovedregelen er at deltakerne i SESAR-prosjekter selv skal skyte inn halve kontraktsummen i form av egeninnsats.

– Men eksakt hvor stort kontantbidraget fra SESAR blir i vårt tilfelle, er det av rent tekniske grunner umulig å fastslå i dag, sier Bakken.

Nye verktøy for flygelederne
Hensikten med SESAR er i korte trekk å gi flygelederne intelligente informasjonssystemer som skal få flyene raskere fram, enda sikrere og på mer miljøvennlig vis enn i dag.

Og ambisjonene er høye:

Tredoblet kapasitet
Målet er å tildele flyene nye traseer og tenke nytt når det gjelder organisering av køene som i dag skapes i lufta på vei inn til storbyenes flyplasser.

Ambisjonen er få til dette i et omfang er stort nok å tredoble kapasiteten – og samtidig forbedre sikkerheten med en faktor på 10, samt redusere miljøvirkningen per flyvning med 10 prosent.  

I tillegg er det et mål å kutte kostnadene for Air Traffic Management med 50 prosent.

Høy treffprosent
Sammen med det Oslo/Horten-baserte selskapet Northrop Grumman Park Air Systems, Saab fra Sverige og det irske selskapet Airtel ATN, inngår SINTEF i det unge selskapet Natmig – som blant annet ser det som sitt mål sørge for at nordiske miljøkrav blir ivaretatt i Europas framtidige ATM-system.

– I den siste tildelingsrunden i SESAR hadde SINTEF hovedansvar for 14 av søknadene fra Natmig og vi fikk 13. Vi var med på to til med Saab, hvorav ett gikk gjennom. Totalt søkte Natmig 18 prosjekter og fikk 15, forteller spesialrådgiver Trond Bakken, som er intern ATM-koordinator ved SINTEF IKT.
   
Foredrag for rikspolitikere
I går, tirsdag 26. januar møtte Bakken vitebegjærlige norske stortingspolitikere i Brussel og fortalte dem om SINTEFs luftfartsprosjekter.

Stortingets transport- og kommunikasjonskomité er på besøk i Brussel denne uka, og Norges delegasjon til EU hadde bedt Natmig og Avinor om å orientere komiteen om sine engasjement i europeisk luftfartsindustri.

Av Svein Tønseth