Til hovedinnhold
Norsk English

Ny strategi for blåskjelldyrkere

I en fersk rapport fra FHL og SINTEF Fiskeri og havbruk skisseres det strategier for å få til en lønnsom norsk blåskjellnæring.

Norsk blåskjellnæring består i dag av noen få store, tunge aktører og en rekke mindre aktører spredt over et stort geografisk område. Dette er utfordrende både for næringsaktørene og virkemiddelapparatet.

I en ny rapport fra FHL og SINTEF Fiskeri og havbruk, skisseres ulike strategier for å få til en lønnsom norsk blåskjellnæring.

De viktigste forslagene er å

-etablere en stabil produksjon av kvalitetsskjell hos et utvalg aktører som ønsker å satse profesjonelt. 

- utvikle en leveringsdyktighet som gir tillit hos kunder, og

-å øke salget og oppnå bedre priser i Norge og på eksport

 

Se rapporten her