Til hovedinnhold
Norsk English

Ny rapport om helikoptersikkerhet offshore

I løpet av de siste ti årene har det blitt enda tryggere å fly helikopter viser en rapport fra SINTEF. Risikoen er redusert med 16 prosent, og det har bare skjedd èn alvorlig ulykke i tiårsperioden – uten at liv gikk tapt.
Den positive utviklingen begrunnes med nye helikopter, bedre kompetanse, økte tekniske krav og økte krav til trening og anbefalte retningslinjer.

Norske sikkerhetskrav er strenge, men målet er enda tryggere transport de neste ti årene. SINTEF mener dette er realistisk, mens fagforeningen er redde for at EU-tilpasningen kan svekke anbefalingen.


Les rapporten her: