Til hovedinnhold
Norsk English

Norge bør bore etter energi fra jordas indre

SINTEF-forsker Are Lund tror Norge er i en særstilling for å kunne hente opp geotermisk varme.-Vi har en sterk og innovativ oljevirksomhet her til lands. På grunn av oljebransjens higen etter olje- og gassforekomster fra vanskelig tilgjengelige områder har boreteknologien utviklet seg enormt de siste ti årene.

Det finnes testbrønner for olje som går hele 12 000 meter ned i jorda. Denne kunnskapen kan i framtida brukes til å hente opp jordvarme, sier Are Lund, seniorforsker ved SINTEF Materialer og kjemi.

 -Hvis vi klarer å bore og hente opp så mye som en noen brøkdeler av den jordvarmen som finnes, vil det være nok til å forsyne hele jordkloden med energi. Energi som er ren og trygg, sier

Superkritisk vann
Både NTNU, Universitetet i Bergen (UiB), Norges geologiske undersøkelser (NGU) og SINTEF mener dette er mulig. Entusiastene for dypgeologisk energi dannet i fjor det faglige fellesskapet Norwegian Center for Geothermal Energy Resarch (CGER), med partnere fra både universiteter, høyskoler, forskningsinstitusjoner og industri.
Forskernes mål er å nå helt ned til dyp på 10 000 meter eller mer for å utnytte den dype geotermiske varmen. Kommer de så langt ned, kan de nå det såkalte superkritiske vannet som har en temperatur på minimum 374 grader celsius og et trykk på minimum 220 bar. Da tidobles energien man kan ta ut, og den geotermiske energien kan måle seg med energi skapt i et atomkraftverk.

 

Illustrasjonen viser ulike typer boringer inn i jordoverflata - fra varmepumper og oljebrønner til boring etter geotermisk varme. Ill.. Knut Gangåssæter.Restvarme fra jordas indre

Det er nemlig slik at 99 prosent av jordkloden har en temperatur på over 1000 grader celsius. Varmen er restvarme fra jordas opprinnelse, og det er mer enn nok av den. Den kan omskapes til energi. Varmeenergien finnes i de ulike bergartene jorda består av, og i jordskorpa. Jo dypere ned vi kommer, jo varmere er det.

Rundt en tredel av varmestrømmen kommer fra den opprinnelige varmen i jordas kjerne og mantel (de lagene som ligger nærmest jordskorpa). De resterende to tredelene har sitt opphav i radioaktivitet i jordskorpa, hvor det pågår en kontinuerlig prosess der radioaktive stoffer brytes ned og genererer varme. Varmen transporteres til jordlag som ligger høyere opp, nærmere jordas overflate.

Les hele saken her: