Til hovedinnhold
Norsk English

Neste generasjon bioraffineri

1. mars startet det 4-årige EU-prosjektet EuroBioRef. Det skal ta for seg hele kjeden med å omforme biomasse fra råstoff til kommersielle produkter.


Prosjektet er finansiert med 23 millioner Euro av EUs 7. rammeprogram, og 28 partnere fra 14 ulike land deltar i arbeidet.


Fra olje til trevirke
Å kunne utvikle og igangsette prosesser rundt bioraffineri, er av avgjørende betydning for å kunne bygge opp en bærekraftig bioøkonomi i Europa.

 EuroBioRef favner om hele biomassekjeden fra råvare til produksjon av kommersielle finkjemikalier, og prosjektet vil utvikle et nytt konsept som vil inkludere sammensatte råmaterialer, prosesser og produkter. Et spesifikt mål er å overvinne fragmenteringen i dagens biomasseindustri.


Katalysatorer
SINTEF Materialer og kjemi, Avd. Prosesskjemi, har èn arbeidspakke i det store prosjektet. Forskerne her skal utvikle nye katalysatorer som skal konvertere sukker til kjemikalier.

- Når tilgangen på olje og gass blir mindre etter hvert, er tanken å bruke biomasse-råstoff i stedet for olje til å lage kjemikalier – som for eksempel tilsetningsstoffer til flybensin, forteller Morten Frøseth som er SINTEFs koordinator.

 
- Målet er å konvertere sukkerarter til mer anvendelige kjemikalier som kan selges. Biomassen kan rett og slett ”bygges om” til kjemikalier som kan benyttes industrielt i andre prosesser,


Bedre effektivitet
Målet til EuroBioRef er 30 prosent forbedret kostnadseffektivitet gjennom bedre reaksjons/separasjons-prosesser, reduserte kapitalinvesteringer og bedre fabrikker.

Det forventes også 30 prosent energireduksjon, og en produksjon uten avfall.