Til hovedinnhold
Norsk English

Næringsministeren mottok forstudie om Ocean Space Centre

Næringsminister Trond Giske brukte den norskutviklede flerfaseteknologien som eksempel på viktigheten av store laboratorieinvesteringer, da han i dag mottok forstudien knyttet til Ocean Space Centre.
– Jeg gleder meg til å sette meg inn i rapporten, sa næringsminister Trond Giske til Unni Steinsmo på dagens pressekonferanse. Fylkesordfører Tore O. Sandvik er smilende tilskuer til overleveringen. Foto: Svein Tønseth

Statsråden fikk Marinteks forstudierapport overrakt av konsernsjef Unni Steinsmo i SINTEF foran et stort pressekorps i formiddag.

Forstudien er ett av de første skrittene på veien i en prosess der målet er å bygge framtidas marintekniske kunnskapssenter i Trondheim.


– Viktig type investeringer
Giske la ikke skjul på at en mulig prislapp på åtte til ti milliarder kroner kan virke som et veldig høyt beløp på mange.

Samtidig minnet han de fremmøtte pressefolkene om hva flerfaseteknologien har betydd for oljevirksomheten til havs. Og at dette kun er ett av mange eksempler på hva tunge norske teknologisatsinger har betydd for næringsutvikling og økonomi.


Ros til flerfaseteknologien
– Flerfaseteknologien sparte store summer i investeringer og gjorde at vi kunne bygge ut oljefelt som det ellers ville vært vanskelig å bygge ut, sa Giske – med referanse til løsningene som i løpet av 1980- og 90-årene gjorde det mulig å transportere olje, gass og vann i ett og samme rør over lange avstander på havbunnen.

SINTEFs flerfaselaboratorium, innviet i 1983 – for det som den gangen var svimlende summer – har stått sentralt i utviklingen av denne teknologien.


Engasjert Giske
Forslaget om en forstudie for et Ocean Space Center ble lansert av tidligere næringsminister Sylvia Brustad høsten 2008.

Senteret vil være viktig både med tanke på maritim sektor, energi- og matproduksjon. Ingen som hørte næringsministeren på pressekonferansen, er i tvil om at han brenner for prosjektet.

... og etterpå var det omvisning i Havlaboratoriet. Trond Giske skuer ut over verdens største basseng i sitt slag, med Unni Steinsmo som guide. Foto: Svein Tønseth
Giske understreker at Norge, med våre høye lønninger og dermed høye levestandard, må være teknologisk ledende for å være konkurransedyktig.

Med adresse til senterplanene sa han at også andre land vil forsøke å tette igjen det teknologigapet forstudien har identifisert når det gjelder utbygging av havrommet.
 
–  Men så lenge vi tar det første steget, vil det gå bra med oss, sa Giske.


Bakgrunn for planene

Fagmiljøene ved MARINTEK, SINTEF og NTNU er internasjonalt ledende innen marinteknisk forskning og utvikling.  Man vet ikke i dag hvilke behov for kunnskap om havrommet som vil finnes om 50 år, men det er åpenbart at et kunnskaps- og teknologisprang vil finne sted.

Norge bør innta en offensiv posisjon for å ta del i dette. Det er bakgrunnen for prosjektet Ocean Space Centre.

Målet er å etablere fremtidens marintekniske kunnskapssenter i Trondheim. Senteret utredes i nært samarbeid mellom kunnskapsmiljøer som MARINTEK, SINTEF, NTNU og Havforskningsinstituttet samt sentrale næringsaktører som Teekay, Statkraft, Statoil, Ulstein Group, Det norske Veritas og Norges Rederiforbund.

Mer informasjon om planene - se: www.oceanspacecentre.no   

 
Av Svein Tønseth