Til hovedinnhold
Norsk English

Når søppel blir strøm

Restavfall fra husholdninger inneholder mye klor. Det har tradisjonelt satt klare grenser for hvor mye kraft det går an å lage i søppelfyrte kraftverk.

Det nylig avsluttede EU-prosjektet, ledet av SINTEF, har flyttet denne grensa.


Korrosjonsproblemer ga begrensninger
I varmekraftverk blir varmen fra røykgassen brukt til å varme opp vann som blir til damp i en dampkjel. Dampen driver en turbin, som i sin tur driver en kraftproduserende generator.

Jo varmere damp kjelen kan levere til turbinen, jo mer strøm går det an å få ut av brenselet. Men klorforbindelsene i røykgassen har satt klare grenser for hvor høyt temperatur det har vært tilrådelig å gi dampen.

Blir dampen for varm, vil metallrørene som leder vannet inne i kjelen rett og slett ruste bort på kort tid.


Overvant rustproblemene
Ved å bruke nye materialer i rørene, legge beskyttende stoffer utenpå dem og ved å blande tilsetningsstoffer inn i brensel og røykgass, har forskerne i EU-prosjektet NextGenBiowaste gjort det forsvarlig å øke temperaturen på dampen som går til turbinen i søppelfyrte varmekrafverk.

Sagt med andre ord: Disse løsningene har gjort det mulig å utnytte mer av varmen i røykgassen. Nok til at kraftproduksjonen fra hvert kilo husholdningsavfall kan økes med 50 prosent!

Av Svein Tønseth