Til hovedinnhold
Norsk English

Nær 1 av 100 voksne har spilleproblemer

29 000 voksne har problemer med pengespill

På oppdrag for Lotteritilsynet kartla SINTEF det norske folks spillevaner både i 2007 og 2008, gjennom spørreundersøkelser i representative utvalg av befolkningen.

Undersøkelsen i 2008 viste at 0,8 prosent av voksenbefolkningen i Norge – det vil si drøyt 29 000 mennesker – har spilleproblemer knyttet til pengespill.

Ser etter atferdsendringer
I fjor høst sendte SINTEF ut 4000 nye spørreskjema.

Skjemaene går til nøyaktig de samme personene som var med på de to første undersøkelsene – og som samtykket til å delta i en oppfølgningsstudie.

Dette gir norske forskere for første gang anledning til å se på individnivå om folk har endret sin spilleatferd etter at forbudet mot spilleautomatene kom.


Dybdeintervjuer
Blant de som svarer skal forskerne gjennomføre dybdeintervjuer med tilfeldige representanter blant de som ikke har spilleproblemer, de som befinner seg i risikogruppa og de som har spilleproblemer.

– Men fordi den siste gruppa er såpass liten, er det et fåtall av de som deltar i befolkningsundersøkelsen som har spilleproblemer. Derfor sper vi på med annonsekampanjen der vi ber problemspillere ta kontakt, forklarer Øren.


Internasjonal interesse
Det norske forbudet mot spilleautomater har vakt interesse internasjonalt.

Resultatet av forbudet var at omsetningen i den regulerte delen av det norske pengespillmarkedet nå er tilbake på samme nivå som i 2000.

Konklusjonene fra SINTEFs oppfølgningsstudie av nordmenns spillevaner vil foreligge i løpet av våren 2010.