Til hovedinnhold
Norsk English

Misnøye med helsetilbudet bak murene

Innsatte i norske fengsler er mindre fornøyd med helsetjenestene de mottar enn andre pasientgrupper her til lands.

Dette går fram av en fersk spørreundersøkelse som er unik i norsk sammenheng.

Målinger av pasienttilfredshet er blitt et viktig ledd i evaluering av helsevesenets generelle tilbud til befolkningen. Men ingen har – før nå – spurt de innsatte i fengslene om hvor fornøyde de er med helsetjenestene de tilbys.


– Tjenestene kan bli bedre
– Vi ser at innsatte er mindre tilfredse med helsetilbudet enn andre pasienter og at graden av misnøye er ulik fra fengsel til fengsel. At tilfredsheten varierer gir grunn til å tro at det er forbedringsmuligheter innen denne delen av helse-Norge, sier helsetjenesteforsker Johan Håkon Bjørngaard ved SINTEF og NTNU.  

Han er en av forskerne som har vært med på å gjennomføre undersøkelsen. 

Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri for Helseregion SørØst står bak studien og har samarbeidet med SINTEF/NTNU om gjennomføringen.


Kan ikke velge sjøl

Undersøkelsen omfatter fengslene i Sør-Norge. Mer enn tusen innsatte har besvart spørreskjemaet. Svarprosenten var over 90!

Kommunene der fengslene ligger, har ansvaret for primærhelsetjenesten i fengslene, på lik linje med det ansvaret kommunene har i resten av samfunnet.

– Men én forskjell er det. De innsatte kan ikke velge lege sjøl, slik andre kan, sier Bjørngaard.

Ved behov for spesialisthelsetjenester må de innsatte følges av politiet til sykehus utenfor murene. Norge har ikke egne fengselssykehus.


Søvnforstyrrelser og psykiske plager
Analyser av svarene viser at forskjellene i pasienttilfredshet ikke lar seg forklare ut fra ulikheter i soningsforhold. Graden av misnøye med helsetilbudet har heller ingen sammenheng med eventuelle rusproblemer.

– Men to grupper skiller seg ut, opplyser overlege, dr. med Ellen Kjelsberg og ledende spesialsykepleier Åse-Bente Rustad ved kompetansesenteret. – De som har søvnproblemer og de som har psykiske plager er mer misfornøyde med helsetjenestene enn andre innsatte.


Skal kartlegge psykisk sykdom blant innsatte
Rustad sier det er grunn til å tro at søvnproblemer er noe de innsatte dels kan ha med seg utenfra og dels er noe de får i fengslet. Hun legger til at fengslene er mer restriktive med utskriving av innsovningstabletter enn helsetjenesten på utsida, og at dette kan bidra til å forklare misnøyen hos disse pasientene.

Ifølge overlege Ellen Kjelsberg er det i utenlandske fengsel vist at mange innsatte har kroniske psykiske sykdommer som er vanskelige å behandle.

– Og går det ikke an å få effektiv hjelp, er det også klart at man blir misfornøyd med behandlingen. Men vi har ikke påvist at sykdomsbildet er slik i norske fengsler også, sier hun.

Kompetansesenteret opplyser at det nå forbereder en stor studie blant innsatte for å få sikker viten om forekomsten av psykiske lidelser blant de som sitter i norske fengsler. Senteret opplyser også at en slik undersøkelse er sterkt etterspurt av myndighetene.


Publisert internasjonalt
Forskerne bak undersøkelsen har fått en vitenskapelig artikkel om funnene publisert i BMC Health Services Research, et anerkjent tidsskrift innen helsetjenesteforskningen.

Se artikkelen her:

http://www.biomedcentral.com/1472-6963/9/176


Av Svein Tønseth