Til hovedinnhold
Norsk English

Miljøpris for gjenvinning av sjeldne metaller

Avdeling for Optiske målesystemer og data-analyse ved SINTEF IKT er tildelt en miljøpris på 250 000 kroner. Prisen deles ut av Elretur som er et landsdekkende returselskap for innsamling, gjenvinning og miljøriktig håndtering av elektrisk og elektronisk avfall.

En strålende fornøyd Mats Carlin, forskningssjef ved avdelingen Optiske målesystemer og dataanalyse ved SINTEF IKT, mottar miljøprisen.

Hvert år deler selskapet ut en pris på en halv million til søkere som kan belegge en planmessig, fornuftig innsats rettet mot gjenvinning av EE-avfall. Tanken bak er å få inn gode forslag som kan hjelpe bransjen videre i sitt arbeid.


Delt premie

I år ble premien delt av de to vinnerne SINTEF og gjenvinningsselskapet Stena Metall.

Stenas søknad gikk på å utvinne stoffer fra restfraksjoner fra elektronikkavfall ved pyrolyse, mens SINTEF IKT søkte penger for å bruke en ny type røntgendetektorer som utvikles i en konsernsatsing. Den nye røntgenen skal kunne gjenkjenne sjeldne og verdifulle metaller fra elektronikkavfall.

Sjelden vare – høy pris

Forskningssjef Mats Carlin ved SINTEF IKT forteller at avdelingen også jobber med optisk teknologi – som brukes av Tomra for å gjenkjenne flasker i flaskepantautomater og av Titech for å sortere ut plast fra avfallsstrømmer.

- Den type røntgen vi nå snakker om, vil kunne skille mellom materialer som er ganske like i tetthet. Detektoren kan dermed brukes til å plukke ut sjeldne metaller som indium og gull for gjenvinning, sier Carlin. - Metaller som dette brukes i produksjon av mobiler og kretskort, er allerede mangelvare på verdensmarkedet, og prisene er høye.

I dag samler Elretur inn rundt 13 kilo elektrisk og elektronisk avfall per innbygger i Norge. Å øke andelen innsamlet EE-avfall er et viktig mål, særlig innen småelektronikk og duppeditter.

Se pressemelding fra Elretur