Til hovedinnhold
Norsk English

Kronprins Haakon åpnet SINTEFs nye forskningsanlegg for CO2-fangst

H.K.H. Kronprins Haakon åpnet torsdag 29. april SINTEFs nye forskningsanlegg for CO2-fangst. Anlegget, et av de mest avanserte i verden, skal gjøre det billigere å rense avgassene fra gass- og kullkraftverk og prosessindustri for klimagassen CO2.
Kronprins Haakon åpner CO2-lab

Kronprins Haakon applauderer for det nye CO2-laboratoriet sammen med konsernsjef Unni Steinsmo og klimadirektør Nils A. Røkke. Foto: Ole Morten Melgård.

Det nye anlegget skal brukes til forskning på kjemisk rensing av CO2 fra avgasser. Dette er den fangstmetoden som i dag er mest moden og som derfor vil bli brukt i de første fullskalaanleggene i verden for CO2-fangst.


Det nye og elleve etasjer høye forskningsanlegget på Tiller utenfor Trondheim har en prislapp på til sammen 45 millioner kroner.

Anlegget vil bidra til teknologiutvikling som blant annet skal demonstreres på Mongstad.

Viktig klimatiltak
FNs klimapanel anslår at globale utslipp av klimagasser i 2050 må reduseres med 50-85 prosent sammenlignet med ”business as usual”. Dette er nødvendig for å begrense global temperaturstigning til 2 grader C.

Samtidig anslår det internasjonale energibyrået IEA at omkring 20 prosent av utslippskuttene i 2050 må komme fra fangst og lagring av CO2 (CO2-håndtering).

Norske forskningsmiljøer og norsk industri ligger langt fremme i arbeidet for å utvikle CO2-håndtering. Innen internasjonal forskning har NTNU og SINTEF en ledende posisjon på dette området.  

Billigere rensing
I det nye anlegget skal SINTEF og NTNU forske på kjemisk CO2-fangst ved tilnærmet industrielle forhold, med samme utstyrsenheter som i full industriell skala.

– Anlegget skal gjøre renseprosessen billigere og resultere i løsninger som ikke gir utslipp av kjemikalier til omgivelsene, sier Nils A. Røkke, direktør for klimateknologi i SINTEF.

Prosjekt til 300 millioner
Anlegget er bygget i forbindelse med prosjektet SOLVit, et åtte års samarbeid mellom SINTEF, NTNU og Aker Clean Carbon, som skal gi bedre og mer kostnadseffektiv teknologi for CO2-fangst.

SOLVit-prosjektet har et budsjett på over 300 millioner kroner og støttes av Gassnova og Norges forskningsråds Climit-program. Som industripartnere i tillegg til Aker Clean Carbon deltar også energiselskapene Scottish Power, EON og Statkraft.

Slik kan CO2 ”vaskes” ut av avgassen fra et gass- eller kullkraftverk ved hjelp av kjemikalier.

Inn fra venstre på illustrasjonen kommer eksosgass fra kraftverket.

Eksosgassen går opp gjennom et tårn der en dusj av kjemikalier strømmer ned. CO2 separeres fra røykgassen ved at kjemikaliene binder CO2 og renset røykgass går ut av tårnet.

Kjemikalene med bundet CO2 sirkulerer til et nytt trinn der de varmes opp og CO2 frigjøres. Separert CO2 går til lagring, og kjemikaliene resirkuleres i prosessen.

Hele denne prosessen krever mye energi. Hovedformålet med forskningen ved Tiller-anlegget er å få ned energiforbruket gjennom utvikling av nye kjemikalier og forbedring av prosessen. For nærmere informasjon, vennligst kontakt:
Nils A. Røkke, direktør for klimateknologi, tel. 951 56 181