Til hovedinnhold
Norsk English

Kan frigjøre mye grønn el i Norge

Hadde alle nordmenn brukt CO2-varmepupmper til å varme tappevannet sitt, kunne Norge spare energi tilsvarende to og et halv Kårstø-gasskraftverk, ifølge beregninger.

Seniorforsker Petter Nekså ved SINTEF Energi har sjøl vært med på å utvikle den patenterte teknologien som har gitt japanerne den grønne gevinsten.

Nekså har også regnet på hva vi kunne ha spart av energi i Norge, dersom alle husstander og bedrifter her til lands hadde brukt CO2-varmepupmper til å varme vannet i varmtvannstanken.

Og det er ikke småtterier av besparelser det handler om …

To og et halvt gasskraftverk
Svaret er 8,3 sparte terawattimer (TWh) per år! Omregnet til ren elektrisitet, tilsvarer dette den årlige produksjonsevnen i to og et halvt gasskraftverk av Kårstø-typen!

– Om vi tok all den energien Norge ville få frigjort med en slik strategi, og så eksporterte den i form av vann- og vindkraft, ja da ville vi ha redusert Europas CO2-utslipp med 4,4 millioner tonn årlig. Det tilsvarer et kutt på nær åtte prosent av vårt eget CO2-utslipp. Kanskje Enova burde vurdere mulighetene nærmere? sier Nekså.

Bedrifter, hotell og sykehus
– Kan privatkunder her hjemme på enkelt vis gå hen og skaffe seg en slik varmepumpe til oppvarming av tappevann?

– I Norge vil det i første omgang være bedrifter, hoteller og sykehus som kan installere slike varmepumper, og en håndfull bedrifter har allerede gjort det. For boligmarkedet i Norge foreligger det ennå ikke noen passende modell, i og med at de japanske er for store og dyre i forhold til vårt forbruksmønster for varmt tappevann. Men det vil være fullt mulig å utvikle versjoner som passer også for norske husholdninger, sier Petter Nekså.

– Teknologi for framtida
SINTEF-forskeren viser fram søylediagrammer som forklarer hvordan energiforbruket i bygninger vil synke, etter hvert som lavenergiboliger og passivhus blir vanligere. Som et rødt magebelte på alle søylene er varmtvannsbehovet inntegnet.

Magebeltet er like stort på den bittelille energisøylen for passivhuset som det er på den ruvende energisøylen for dagens boliger. En påminnelse om at varmtvannsbehovet vil være konstant framover.

– Derfor er dette teknologi for framtida. I Japan, der romstørrelsen er mindre enn i norske boliger, kommer nå varmepumper som på effektivt vis leverer både tappevannsvarme og romvarme. På tilsvarende vis kan slike varmepumper levere det lille som trengs av romoppvarming i passivhus, sier Nekså.

Av Svein Tønseth