Til hovedinnhold
Norsk English

Intelligent ørepropp videreutvikles til offshore bruk

Statoil har inngått et samarbeid med SINTEF og bedriften Nacre for å utvikle neste generasjon hørselsvern og kommunikasjonsteknologi for bruk i olje- og gassindustrien.

Utgangspunktet er å videreutvikle teknologien i den intelligente øreproppen QUIETPRO® som i dag er anvendt i hele verden – inkludert forsvaret i US, NATO og Skandinavia.

Uttesting av Nacres avanserte hørselvern hos STATOIL
Her testes Nacres avanserte hørselvern på Heidrun. Operatøren i midten har konvensjonelt hørselvern, mens de to på sidene bruker QUIETPRO fra Nacre. FOTO: Statoil.

Unikt produkt

Denne øreproppen som ble utviklet ved SINTEF IKT , er kommersialisert av teknologiselskapet Nacre. Bedriften ble solgt til det fransk-amerikanske selskapet Sperian i 2007, men holder fortsatt til i Trondheim.

Slik ser QUIETPRO ut. Nå blir den tatt i bruk offshore - i ny drakt.


Proppen inneholder både minihøyttaler, en indre og en ytre mikrofon. I rolige omgivelser «åpner» øreproppen seg, og man kan høre som vanlig. Når det oppstår støy, «lukker» den igjen for støyen, mens tale blir filtrert igjennom. Sammen med radio utgjør QUIETPRO® en komplett kommunikasjonsterminal for støyende miljø. Den kan fungere like godt i maskinrommeti en båt eller på en offshore plattform som  i et militært kjøretøy.


Utvides til offshore
Hørselstap grunnet støy er en av verdens mest utbredte yrkesskader. Arbeidere på offshore-plattformer og i andre ekstreme miljø, utsettes for svært høyt støynivå, og risikoen for et absolutt tap av hørsel er til stede. Dette vil Statoil gjøre noe med.

QUIETPRO Offshore vil måle støydosen til den enkelte operatør, og gi et signal når grenseverdien for støy er nådd og personen må ut av sine omgivelser. Statoil vil også få en unik oversikt over den faktiske støybelastningen på alle operatørene sine. Utviklingen av den sivile varianten av øreproppen er allerede i gang, og en pilot vil være ferdig til jul.

Mye av utviklingsarbeidet av denne første sivile varianten av QUIETPRO® er gjennomført under prosjektet SoHOT, et  brukerstyrt innovasjonsprosjekt (BIP) finansiert av  Forskningsrådet og Statoil.

 Her kan du lese pressemeldingen fra Statoil