Til hovedinnhold
Norsk English

Hederspris til byggforsker

Tor Helge Dokka på SINTEF er ekspertrådgiver for energi og inneklima i alle faser av forvandlingen. Foto: Svein Tønseth.
Seniorforsker Tor Helge Dokka ved Sintef Byggforsk har fått Energidagenes hederspris for sitt arbeid med energi i bygninger. Dokka har vært sentral i arbeidet med å sette nye energikrav til bygninger og tekniske installasjoner.
Energidagenes hederpris ble delt ut på Norges energidager, som Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) arrangerer i Oslo 14. og 15. oktober.


Stor innsats
Vassdrags- og energidirektør Agnar Aas, som delte ut prisen, trakk fram Tor Helge Dokkas utrettelige innsats innen fagfeltet energi i bygninger, og pekte på hans brede kompetanse.

Dokka er både byggmester og doktoringeniør, og har solide kunnskaper innen byggeteknikk og byggfysikk, byggeskikk og bygningsdetaljer, så vel som VVS-installasjoner og energiutregninger.

 - Tor Helge Dokka har vært sentral i arbeidet til Statens Byggtekniske etat med nye energikrav både for bygninger og tekniske installasjoner. Han har også vært med på å utforme det faglige grunnlaget til energimerkeordningen, som trådte i kraft 1. juli i år, sa vassdrags- og energidirektøren under prisutdelingen.


Medlem i utvalg og konferanser
 
Dokka har vært medlem av mange sentrale offentlige og bransjeoppnevnte utvalg de siste årene, og representerer med tyngde både praksis og teori innen flere fagfelt. Han tok også initiativ til den fyrste nordiske konferansen om passivhus for to år siden, og har vært med i flere prosjekter i det Internasjonale energibyrået.
 
- Det er hyggelig å få en pris her i energibransjens eget forum. Vi som arbeider med energi i bygninger har ikke følt oss hjemme, og det er derfor veldig hyggelig å bli tatt inn i varmen. Jeg tror EU og det Internasjonale energibyrået skal ha mye av æren for at energieffektivisering i bygninger blir tatt på alvor, sa Tor Helge Dokka etter prisutdelingen.