Til hovedinnhold
Norsk English

Halvparten av de som spilte ofte på automat sluttet å spille da automatene forsvant

Dette viser resultatene fra en oppfølgningsstudie utført av SINTEF på oppdrag fra Lotteritilsynet. Studien viser også at spillevaner endrer seg hos enkeltpersoner i løpet av et par, tre år.

SINTEF gjennomførte én befolkningsstudie om pengespillvaner og problemer før spilleautomatene forsvant sommeren 2007, og én i 2008 som da var en automatfri periode.

Oppfølgingsstudien som nå blir offentliggjort, er utført i 2009, og målet var å finne eventuelle endringer av spillevanene i den norske befolkningen fra 2007 og 2008, til 2009.

Studien omfatter én kvantitativ del bestående av en spørreskjemaundersøkelse, og én kvalitativ del bestående av dybdeintervju via telefon.

Andelen personer som hadde spilt pengespill i løpet av det siste året (nåværende spillere) var uendret fra 2007 til 2009, mens det var færre nåværende spillere i 2009 enn i 2008. Personene som deltok i spørreundersøkelsene i 2007 og 2008, spilte ikke nødvendigvis de samme spillene i 2009. Deltakelse i forskjellige pengespill var stort sett lik, eller noe redusert, fra 2007 og 2008, til 2009, bortsett fra en liten økning i lottospill. Ca. to av tre risikospillere hadde endret graden av eventuelle spilleproblem fra 2007 og 2008, til 2009, hovedsakelig til normalspillere.

Det var flere som fikk redusert grad av spilleproblemer, enn økt. Omtrent halvparten av de som tidligere hadde spilt på spilleautomater én til flere ganger ukentlig, oppga at spilleautomatforbudet hadde ført til en reduksjon i spillingen deres.

Også den kvalitative undersøkelsen viste at omtrent halvparten sluttet, eller reduserte spillingen betraktelig, etter forbudet. Den andre halvparten spilte like mye eller mer på andre spillearenaer. 

Dette viser at spilleautomatforbudet førte til at omtrent halvparten av de som spilte ofte på automat i denne studien sluttet eller reduserte spillingen. Betydningen av spilleautomatforbudet for de som sluttet eller reduserte sitt spill var positivt. De oppga typisk at de fikk bedre økonomi og mer fritid, samt mer tid til venner og familie.

Studien bekrefter at forbudet mot spilleautomater var til stor hjelp for den delen av befolkningen som tiltaket var myntet på, nemlig personer med spilleproblemer og risikospillere generelt. De fleste av disse har fått en bedre tilværelse etter at forbudet ble satt i verk.

Studien er utført av SINTEF på oppdrag fra Lotteritilsynet.
Les rapporten SINTEF A16020 Endringer i den norske befolkningens pengespillvaner og påvirkning av spilleautomatforbudet .

Forfattere: Anita Øren (Mobil: 982 45158) og Lilian Leistad (SINTEF)
Kontaktpersoner i Lotteritilsynet: Jonny Engebø og Steinar Hatlestad (Mobil: 992 84316)