Til hovedinnhold
Norsk English

GPS skal varsle hindre i lufta

SINTEF leder et nystartet forprosjekt som skal utvikle en GPS-basert metode for å varsle luftfartshindre.

I fjor sendte Luftfartstilsynet ut et forslag til ny forskrift om merking av luftfartshinder på høring.

Skjerpende endringer i forhold til tidligere forskrift lå an til å gi store økonomiske konsekvenser for energibransjen – blant annet en årlig kostnadsøkning på flere hundre millioner kroner for nettselskaper og deres kunder.

Forskriftsforslaget ble trukket tilbake i påvente av videre vurderinger, og nå skal SINTEF lede et nystartet forprosjekt som skal utvikle en GPS-basert metode for varsling av luftfartshindre.

Det skal lages en behovs- og mulighetsstudie, samt planlegge eventuelt et hovedprosjekt som kan starte i begynnelsen av 2011. Energi Norge, NHO Luftfart, Statnett og NTE deltar blant annet i prosjektet.