Til hovedinnhold
Norsk English

Glimt fra 60 års virksomhet

NUSSE, den første datamaskin bygget i Norge, står ferdig ved SI i Oslo i 1954.
Her er SINTEFs organisatoriske historie i kortversjon – og noen glimt fra vår virksomhet fra 1950 og fram til i dag.

Kort organisatorisk historie1949:  Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd vedtar å opprette Sentralinstitutt for Industriell Forskning (SI) i Oslo.


1950:
  SINTEF (Selskapet for Industriell og Teknisk Forskning ved NTH) ble etablert i Trondheim av Professorrådet ved NTH.


1980:
 SINTEF går fra å være selskap underlagt NTHs styre til å bli en selvstendig stiftelse.

1985/86:  SINTEF-konsernet etableres. Instituttene NSFI, IKU og EFI tilsluttes SINTEF etter initiativ fra staten. I dag heter disse MARINTEK, SINTEF Petroleumsforskning og SINTEF Energi. 


1993:
  Fusjon mellom SI og SINTEF etter initiativ fra SIs ledelse.

1999:
 SINTEF Fiskeri og havbruk etableres.


2007:
 Norges byggforskningsinstutt (Byggforsk) blir en del av SINTEF Byggforsk.Glimt fra virksomheten

1961:  SI starter forskning på mikroelektronikk – legger grunnlaget for etablering av industriklynge i Vestfold.

1954:
 NUSSE, den første datamaskin bygget i Norge, står ferdig ved SI i Oslo.

1958:  Byggforskserien startes opp – bidrar til å forme norsk byggeskikk og til å øke kvaliteten på norske hus.


1963:  SI lager Norges første integrerte krets


1972:
 Rufoss Ammunisjonsfabrikker innleder samarbeid med Volvo om støtfangere i aluminium – legering utviklet sammen med SI.

1976:  Den første strømkabelen over Skagerak legges. Viktige bidrag fra EFI i Trondheim.

1977:  Første båt med det automatiske posisjoneringssystemet Albatross er på plass i Nordsjøen. Systemet er utviklet av NTH/SINTEF og blir verdensledende.

1978: ”Ugelstad-kulene” – ørsmå, jevnstore partikler – blir til ved NTH/SINTEF. Brukes etter hvert blant annet til kreftbehandling og HIV-forskning.

1979:  Med basis i NTH/SINTEF-forskning begynner Vingmed i Horten å lage ultralydutstyr for ikke-blodige hjerteundersøkelser. Bedriften i dag en del av internasjonale GE Healthcare.1980:
 Verdens største havlaboratorium åpnes på Tyholt – får stor betydning for norsk og internasjonal maritim næring og offshoreindustri.

1983:  SINTEFs flerfaselaboratorium innvies på Tiller i Trondheim – bidrar etter hvert til at petroleumsfelt offshore kan bygges ut uten plattformer.

1986: SINTEF først i verden med ideen om fangst og geologisk lagring av CO2-utslipp fra fossilt fyrte kraftverk.1986: SINTEF og Televerket lanserer teknologi som blir førende for radiosystemet i Europas første felles mobiltelefon GSM.
1990: SINTEF lager en av verdens første hybridbiler til sitt 40-årsjubileum.

1993: Bedriften Sensonor i Horten, nær samarbeidspartner av SINTEF, gjør suksess med airbegsensor til biler – selger 33 millioner slike på 1990-tallet.

1995: Tverrfaglig samarbeid i Trondheim gjør nevrokirurger i stand til å fjerne hjernesvulster gjennom små hull – med ultralydteknologi som veiviser under inngrepet.

1996:  Gigantplattformen Troll A innvies i Nordsjøen – det høyeste objekt som noen gang er flyttet av mennesker. Bidrag fra SINTEF/NTNU innen betong, konstruksjon, fundamentering og flerfasetransport.

1999: Forskningsprosjektet ”Fra sand til solceller” etableres – innleder stor satsing på framstilling av solcellesilisium, som har bidratt til å gi norsk industri en ledende posisjon.2005:
 Den flytende vindmøllen Hywind testes i havbassenget ved Marintek – i 2009 settes Hywind i havet som verdens første fullskala, flytende vindturbin.

2006:  SINTEF leder EUs største prosjekt på bioenergi – gir teknologi som gjør det mer attraktivt å bruke biobrensel til kraftproduksjon.

2007: Snøhvit, Europas første eksportanlegg for flytende naturgass (LNG) åpner i Finnmark – utnytter teknologi som SINTEF har bidratt til.

2007: Gass ilandføres fra havbunnsinstallasjoner på Ormen Lange med teknologi som SINTEF har vært med på å utvikle. Europas 3. største gassfelt. Norges første dypvannsprosjekt.

2007:  SINTEF-knoppskuddet Nacre, som har utviklet kombinert hørselvern og kommunikasjonsutstyr, selges for 750 millioner kroner.

2007:  Boka ”Klima 2000” fra SINTEF Byggforsk viser hvordan bygg og infrastruktur kan tilpasses klimaendringer.

2008: Gassmålesystem basert på SINTEF-teknologi overvåker astronauters arbeidsmiljø i romstasjonen ISS.

2010:  Kronprins Haakon åpner nytt forskningsanlegg for CO2-fangst på Tiller i Trondheim, et av de mest avanserte i sitt slag i verden
2008: Norsk Designråd nominerer SINTEF og Helly Hansen til hederspris for helikopterdress med smarte materialer.

2009: SINTEF/NTNU største aktør i EUs forskningsprosjekter innen fangst og lagring av CO2.

2009:  SINTEF evaluerer avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Gir viktige resultater for videreføring av avtalen.

2009:  Samarbeidsavtale med Stellenbosch University i Sør-Afrika. SINTEF har prosjekter i åtte land i det sørlige Afrika, blant annet om levekår for funksjonshemmede og bekjempelse av HIV.

.