Til hovedinnhold
Norsk English

Frostfaren ikke over

Etter en lang kuldeperiode uten problemer, tror mange at faren er over. Men det er fortsatt stor sjanse for frostsprengte vannrør og kostbare vannskader.

Av sanitærinstallasjoner er vannrør og tappearmatur mest utsatt for frost. Foto: SINTEF Byggforsk

I 2009 kostet vannskader samfunnet nærmere tre milliarder kroner. Rundt fem prosent av disse skadene antas å skyldes frost. Men frostsprenging kan unngås ved å ta noen enkle grep.

Stadig kaldere kjellere
Frost i vannrør skyldes vanligvis at rørene er uheldig plassert i bygningen, for eksempel i yttervegger, i kalde kjellere og andre uoppvarmede rom, i dårlig isolerte konstruksjoner og på steder med kald trekk.

– Det som skjer nå, er at telen går dypere, og mange kjellere begynner å nærme seg nullpunktet. I kalde kjellerrom bør man derfor få temperaturen over på plussiden, sier forskningsleder Lars-Erik Fiskum ved Vannskadekontoret ved SINTEF Byggforsk.

Når vann fryser til is, øker volumet med 9 prosent.  Når temperaturen i et vannrør synker til 0 °C, begynner innfrysingen. Til slutt gir det svakeste punktet i røret etter. Når isen tiner igjen, strømmer vannet ut og gir store og kostbare vannskader.

Hvordan unngå vannskader som skyldes frost
Ved fravær uten tilsyn er det nødvendig å stenge hovedvanntilførselen, samt tømme de avstengte rørene. Er du hjemme, sørg for at innetemperaturen holdes på et nivå slik at vannrør montert i yttervegger, loft og kjeller ikke nærmer seg frysepunktet. Sørg spesielt for at lufteventiler og vinduer i direkte nærhet av vannrør er lukket.

Den nye brosjyren ”Unngå vannskader” gir råd om tiltak for å unngå vannskader, informasjon om frostsprenging, henvisning til nyttig litteratur og nyttige telefonnumre, samt informasjon om vannskadesikring med bruk av lekkasjevarsler.

Brosjyren er utarbeidet av Vannskadekontoret ved SINTEF Byggforsk med støtte fra forsikringsbransjen i Norge. Brosjyren kan lastes ned gratis på vannskadekontoret.no.


Les også: Kulda kommer fort - er du forberedt?